Horvátországi magyar fiatalok Pécsett

Február végén a Kosztolányi Dezső Céltársulás és a HMDK szervezésében horvátországi magyar fiatalok érkeztek Pécsre, akik három napot töltöttek a baranyai megyeszékhelyen. A fiatalokat dr. Őri László, Pécs MJV alpolgármestere és Barkóczi Csaba, a Kosztolányi Céltársulás elnöke fogadták, majd a Céltársulás és a Nemzetstratégiai Szakkollégium több önkéntesével is találkoztak. A hétvége témája volt a horvátországi magyar közösség helyzete és a 2018. évi magyarországi választások kérdésköre is.

Az oktatás után immár politikai vonalon is tovább erősödik a ketté szakított Baranyában élő magyarok közötti kapcsolatrendszer

Matijevič Olivér, Varga Gábor, dr. Őri László és Barkóczi Csaba
Februárban 16-án megbeszélést folytatott dr. Őri László, Pécs alpolgármestere Varga Gáborral, a Bellyei Járás elöljáró-helyettesével, valamint Matijevič Olivérrel, a HMDK ügyvezetőjével Pécs és a Drávaszögben élő magyarság kapcsolatainak megerősítéséről.
A találkozó megszervezését Barkóczi Csaba, a Kosztolányi Dezső Céltársulás elnöke készítette elő, minthogy – az elmúlt évekhez hasonlóan – a kétoldalú kapcsolattartás megerősítésében a Céltársulás továbbra is kiemelt szerepet igyekszik vállalni.

Pályázati Felhívás – Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai Szakkollégium tagjai részére

Pályázati Felhívás

A Pécsi Tudományegyetem ösztöndíjpályázatot ír ki a Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai Szakkollégium tagjai részére.

Az ösztöndíj célja a hallgatók motiválása a nemzetpolitika területén való tudományos és közéleti részvételre.

Az ösztöndíj összege egy félévben 60.000 Ft/fő. Az ösztöndíjat félévente legfeljebb 10 személy nyerheti el.

Az ösztöndíj megpályázáshoz szükséges feltételek:

– Tanulmányi Osztály által kiállított aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása.

– Tanulmányi Osztály által kiállított igazolás, mely tanúsítja, hogy a hallgató előző félévben elért korrigált kreditindexe meghaladja a 3,00 értéket.

– Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai Szakkollégiumban való tagságot igazoló dokumentum, melyet a Kosztolányi Dezső Céltársulás irodavezetője állít ki.

– Pályázati adatlap kitöltése (max. 70 pont).

– Aktuális félév munkatervének elkészítése (max. 30 pont)

A pályázat beadási határideje 2018. február 28. (péntek) éjfél.

A teljes pályázati adatlap erre a linkre kattintva érhető el.

2018-ban is lesznek Pécsi Kalandozások

2016 és 2017 folyamán több száz délvidéki magyar iskolás utazott Pécsre a Kosztolányi Dezső Céltársulás diákutaztatási programja keretében, amely a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) támogatásával valósult meg. A programsorozat 2018-ban is folytatódik, ezúttal is közel 300 vajdasági és drávaszögi iskolást várunk Pécsre, ahol a világhírű Zsolnay Negyed mellett a város és az egyetem nevezetességeit is megtekinthetik. A résztvevők szállását, étkezését és programjait Céltársulásunk biztosítja.

Farkas Ákos beszéde Nt. Szilágyi Zoltán lelkészavatóján, Hertelendyfalván

Kedves Testvéreim!

Tisztelt Hertelendyfalviak!

A délvidéki magyar közösségek támogatására létrehozott Kosztolányi Dezső Céltársulás még 2015 folyamán vette fel a kapcsolatot a Dél-Bánságban élő magyar közösségekkel, melyben óriási szerepet játszott Szilágyi Zoltán testvérünk is. Engedjék meg, hogy Barkóczi Csaba Elnök Úr szavait tolmácsoljam Önöknek, aki ma nem lehetett itt személyesen hivatali elfoglaltságai okán, de gondolatai minden bizonnyal most is Hertelendyfalván és a vajdasági magyar közösség ügyein járnak.

 

Tisztelt Hertelendyfalviak! Kedves Barátaim!

Fél évezreddel ezelőtt a magyarság hasonló állapotban élte életét, mint napjainkban. Bár akkor nem hét ország között, csupán három-négy részre osztva, de nemzetünk legnagyobb kiterjedésben Török Hódoltságban, mások Habsburg-Német elnyomás alatt, megint mások elzálogosítva Lengyelországnak, míg szeretett Erdélyünk magyarsága a véres önállóság útját járva tengette mindennapjait.

Otthonunkat, Pécs Várát török hódítók az 1526-os mohácsi ütközet és az 1543. évi ostrom között többször is kifosztották, a nemességet és a hagyományos papságot elűzték, a keresztény templomokat felégették, helyükre mecseteket építettek. A lakosság iszlám-török elnyomás alá süllyedt, sötétség borult a térségben élő keresztényekre.

Ebben az időben tért haza Nyugat-Európából Sztárai Mihály szerzetespap, akire nagy hatást gyakoroltak Luther Márton és Kálvin János tanai. Sztárai vállalta a veszélyt, s a muzulmánok által megszállt Baranyába utazott, ahol rendületlen hittel és Istenbe vetett végtelen bizalommal, igyekezettel sietett a pásztor nélkül maradt nyáj megsegítésére.

Sztárai a ma Horvátországhoz tartozó dél-baranyai Laskóról kiindulva 120 református gyülekezetet alapított a Dráva mentén. Missziója a keresztény közösségek megőrzése mellett a magyarság, a nemzettudat megőrzését is magával hozta. Épp Sztárainak és a reformációnak köszönhetjük, hogy Baranya, Somogy, Tolna, Szerémség és Verőce vidéke megtartotta keresztény hitét, magyar nyelvét, noha lehettek volna mohamedánok, ahogy azzá vált az eredetileg katolikus Bosznia és az eredtileg ortodox Albánia is. A református hit nemzetünk félévezredes megtartó erejének pillére lett, mely a bennünket körülvevő katolikus és ortodox népek tengerében nem engedi veszni magyar nyelvünket, kultúránkat, identitásunkat.

Vajon léteznek ma is Sztárai Mihályok?

Nagy szükség van rájuk… Nagy szükségünk van azokra a lelki pásztorokra, akik ma, mikor nemzetünket a szétszabdaltság, az elvándorlás és határainkon kívül az asszimiláció sújtja, fényt és utat mutatnak kicsiny közösségeinknek. Ma, amikor a pénz és az élvezetek kultusza vezeti az európai társadalmakat, ahol sokaknál a távoli Hollywood mesterséges művilága az irányadó, mindennél fontosabbak azok, akik rátudnak mutatni Istenre a hétköznapokban.

 

Nagytiszteletű Úr! Kedves Zoltán!

Erdélyből, egy kisebbségi református magyar közösségből vállaltad fel egy másik, távoli kisebbségi református magyar közösség sorsát. A szeretett otthont és a könnyebb útnak számító magyarországi szolgálatot félretéve léptél egy rögös, ám méltóságteljes misszió ösvényére. Hertelendyfalván nemcsak elfogadtak, de megszerettek és egyben motorjává, hajtó erejévé váltál az itteni közösség életének. Református elődeid, mint Károli Gáspár, Sztárai Mihály, az 1849-es mártír Szikszay János, az 1944-es bácskai vértanúk ugyan mind magasra tették a lécet, amelyhez fel kell nőni és méltónak kell lennie közösségünk valamennyi református lelkipásztorának, ugyanakkor én szent meggyőződéssel hiszem és tudom, hogy Benned megvan az a fajta alázat és tenni akarás, amellyel a világ bármely pontjára kerülve is fel tudod virágoztatni nemzetünket, közösségeinket.

Tudd, hogy miránk, akik az anyaország határain belül élünk, mesterséges határok által elszakítva Tőletek, bármikor számíthattok, mindig készek vagyunk segíteni. Együtt sírunk és együtt nevetünk Hertelendyfalvával és a vajdasági magyar református közösséggel! Bármilyen nehézség adódik is, fordulj hozzánk pályád során mindig bátorsággal, bizalommal!

Kívánok szolgálataidhoz kitartást és erőt, s az Isten mindenben megsegítő figyelmét és óvó szeretetét!

Áldás, békesség!

Pályázati Felhívás – Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai Szakkollégium tagjai részére

Pályázati Felhívás

A Pécsi Tudományegyetem ösztöndíjpályázatot ír ki a Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai Szakkollégium tagjai részére.

Az ösztöndíj célja a hallgatók motiválása a nemzetpolitika területén való tudományos és közéleti részvételre.

Az ösztöndíj összege egy félévben 50.000 Ft/fő. Az ösztöndíjat félévente legfeljebb 10 személy nyerheti el.

Az ösztöndíj megpályázáshoz szükséges feltételek:

  1. Tanulmányi Osztály által kiállított aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása.
  2. Tanulmányi Osztály által kiállított igazolás, mely tanúsítja, hogy a hallgató előző félévben elért korrigált kreditindexe meghaladja a 3,00 értéket.
  3. Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai Szakkollégiumban való tagságot igazoló dokumentum, melyet a Kosztolányi Dezső Céltársulás irodavezetője állít ki.
  4. Pályázati adatlap kitöltése (max. 70 pont).
  5. Aktuális félév munkatervének elkészítése (max. 30 pont)

A pályázat beadási határideje 2017. szeptember 30. (péntek) éjfél.

A teljes pályázati adatlap erre a linkre kattintva érhető el.

Kárpát Expressz 2017.06.18 – Óbecsei diákok Pécsen

Pécsi Kalandozások programunkon járt az M1 csatorna Kárpát Expressz című műsora, mely június 18-án került adásba. A forgatás idején épp az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóit láttuk vendégül a városban.

A Céltársulás részéről Barkóczi Csaba elnök, Máté Gábor irodavezető, Lovasi Zsolt óbecsei munkacsoportvezető és Antal Imola önkéntes is megszólalnak a videóban.

Pécsi Kalandozások – Óbecse, Petőfi Sándor Általános Iskola

Óbecsei diákok a Cella Septichora bejárata előtt

Június 5-6-án az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói érkeztek Pécsre, a Kosztolányi-Dezső-Céltársulás Pécsi Kalandozások programsorozatának keretében, mely a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. támogatásával valósult meg.
A szokásos program mellett a mostani alkalom különlegessége volt, hogy a rendezvény keretében köszönthettük Pécsett az 1000. diákot, aki Céltársulásunk szervezésében lépte át a trianoni országhatárt.

A pécsi sajtó mellett ez alkalommal az M1 csatorna Kárpát Express című műsora is forgatott a helyszínen.

Orgonakoncert Hertelendyfalván

Orgonakoncert a hertelendyfalvi református templomban

A Belgrádtól 15 km-re fekvő Hertelendyfalván is orgonahangversenyre került sor a Kosztolányi Dezső Céltársulás és a PTE Zeneművészeti Intézet közös szervezésében, amelyre a bukovinai székely-magyar közösség református templomában került sor, 2017. június 3-án délelőtt.

Cserediákprogram: pécsi Kovács Béla Általános Iskola tanulói Laskón, Kopácson és Várdarócon

Cserediákprogram a Laskói Általános Iskola Kopácsi Tagiskolájában

2017. május 30. és június 3. között a pécsi Kovács Béla Általános Iskola tanulói utazhattak a drávaszögi Laskói Általános Iskolába a Kosztolányi Cserediákprogram keretében. A gyermekek Laskón, Várdarócon és Kopácson kerültek elhelyezésre. A pécsi vendégek a program hagyományainak megfelelően délelőttönként fogadóikkal közösen iskolába jártak, délután pedig a fogadócsaládok által szervezett programokon vettek részt. Volt aki Eszékre, volt aki a kopácsi rétre, volt aki pedig Várdarócra látogatott a vendéglátói által.