“Megbízatásunk: a Nemzet!”

Legújabb bejegyzéseink:

Hírek hónapok szerint:

.

Oldal megosztása
a közösségi médián:

Kosztolányi Tehetség Program

KDCE
A Kosztolányi Dezső Céltársulást a Pécsi Tudományegyetem végzett, illetve végzős hallgatói hozták létre, annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak a Kárpát-medencében élő magyar fiataloknak a szülőföldön való boldoguláshoz, határon innen és túl. A Céltársulás gondolkodásának alappillére, hogy a munkahelyteremtésnek elsősorban vidékre kell koncentrálnia, megszüntetve ezzel Budapest hegemóniáját, valamint a fiatalok szemléletmódjának alakítását olyan módon, hogy ragaszkodjanak a szülőföldjükön való boldoguláshoz és családalapításhoz. A Kosztolányi Dezső Céltársulás az egész Kárpát-medence területét működési területének tekinti, de kiemelt figyelmet fordít Dél-Magyarországra (Dél-Dunántúli Régió, Dél-Alföldi Régió és Zala megye), valamint az egykori Jugoszlávia magyar fiatalságára, a délvidéki (vajdasági), horvátországi, valamint a muravidéki magyar fiatalságra.

Cél meghatározása
A Kosztolányi Dezső Céltársulás Egyesület célul tűzte ki maga elé, hogy az egyetem hallgatóinak szakmai tudását, lelkesedését és tanulmányi kötelezettségeit hasznosítva a Pécsi Tudományegyetemen működő oktatási szisztémába bekapcsolódva keresi a kapcsolatot horvátországi magyar iskolákkal.
Ennek keretében szeretnénk támogatni a horvátországi magyar nyelvű és anyanyelvápoló oktatást és a tanár, tanító szakos hallgatókkal segíteni kívánunk az ilyen programokat végző iskolák működéséhez. A pécsi csoport az alábbi területeken tud támogatását nyújtani:

1. Tehetséggondozás: Igény szerint személyre szabott foglalkozás a reguláris általános iskolai és középiskolai képzésen felül azon diákoknak, akik valamely tantárgyból különlegesen jól teljesítenek és ezt a tudásukat szeretnék még jobban elmélyíteni, kibővíteni szélesebb ismeretekkel.

2. Felzárkóztatás: Ennek két típusát képzeltük el.
A/ Igény szerint személyre szabott foglalkozás általános iskolai és középiskolai képzésben azon diákoknak, akik valamely tárgyból kevésbé tudnak jól teljesíteni és elmaradásuk van az osztálytársaikhoz képest, az iskolai oktatásban. (Rendszeres korrepetálás jelleggel.)
B/ Igény szerint személyre szabott foglalkozás általános iskolai és középiskolai képzésben azon diákoknak, akik bár magyar nemzetiségűek, vagy bírják a magyar nyelvet, de mégsem a magyar iskolát vagy magyar nyelvű képzést választottak, viszont néhány tantárgyból igénylik a tudásanyag magyar nyelvű megismerését, elsajátítását is.

3. Szabadidős programok szervezése
Igény szerint, játékok, népdalok tanítása, sportfoglalkozások tartása közösségépítő jelleggel olyan elsősorban általános iskolai kisdiákoknak, akik ilyen szabadidős jellegű tevékenységre szívesen összejönnének.

4. Egyetemi előkészítő működtetése
Olyan középiskolás 11-12. osztályos diákoknak, akik esetleg szívesen választanák később tovább tanulási lehetőségként a Pécsi Tudományegyetemet, vagy más magyarországi felsőoktatási intézményt. (Ez számunkra azért is rendkívül fontos, mert Horvátország remélhetőleg belátható időn belüli schengeni integrációjával, a határok nyitottsága révén jobban lehetővé válik majd a munkahelyre történő ingázás a két Baranya között s ez fontos lépcső lehet a Dél-Baranya területén élő magyar közösség megmaradásának, hiszen nem kell elhagyniuk szülőföldjüket az anyaországi munkavállalás miatt.)

5. Adott esetben napközis foglalkozást szervezni a magyar iskolákban.

A tehetséggondozó programunkat tehát jelenleg e területeken látjuk megvalósíthatónak

Amiért számunkra, a Pécsi Tudományegyetem és a Kosztolányi Dezső Céltársulás Egyesület számára fontos ez a kérdés, hogy a nálunk diplomázó, leendő pedagógushallgatók határon túli szakmai gyakorlatra is szert tehessenek.
1. A program hozzájárulna szakmai fejlődésükhöz, a Pécsi Tudományegyetemen zajló képzés színvonalának emelkedéséhez, az intézmény presztízsének nívójához.
2. A leendő általános és középiskolai oktatók nem csak elméleti tudást szereznének a trianoni határokon túl élő magyarságról, hanem gyakorlatban is találkoznának, intenzív kapcsolatot tartanának fenn az ott élő kollégáikkal, diákjaikkal, várhatóan a későbbi munkájuk során az oktatásban nagyobb hangsúlyt fektetnek majd diákjaik előtt a határon túli magyarság kérdésére, az ügy fontosságára, ami a magyar-magyar kapcsolatok továbbélését, kiszélesedését és motorját jelentheti.

A programhoz a PTE Bölcsészettudományi, Természettudományi és Közgazdaságtudományi Kara is csatlakozott, melyek hallgatói önkormányzatai 2015 májusában finanszírozták az első kapcsolatfelvétel és próbaoktatás költségeit.
Az első sikerek után a PTE BTK dékán-helyettesével, Dr. habil. Gerner Zsuzsannával folytatott konzultációt követően, sikerült megállapodni arról, hogy az oktatási program a továbbiakban az osztatlan tanárképzésben tanuló hallgatók számára közösségi gyakorlatként elfogadtatható legyen, s diplomájukba beszámítson.
2015/2016 őszi szemeszterben a PTE Tanárképző Központot eldöntötte, hogy segíti kezdeményezésünket, ajánlanak bennünket a hallgatóknak, s adminisztratívan is lehetővé teszik, hogy a nálunk tanítók sikerrel abszolválhassák közösségi gyakorlatukat.

Pécs, 2015. november 19.

Barkóczi Csaba
elnök
Kosztolányi Dezső Céltársulás