“Megbízatásunk: a Nemzet!”

Legújabb bejegyzéseink:

Hírek hónapok szerint:

.

Oldal megosztása
a közösségi médián:

Közösségi gyakorlat horvátországi magyar iskolákban

A Kosztolányi Dezső Céltársulás a PTE hallgatói számára olyan partnerintézményi kört biztosít, melynek segítségével a hallgató az általa választott oktatási intézménynél közösségi pedagógiai gyakorlatát teljesíteni tudja, s ezen tevékenységét a fogadó iskola is hasznosítani képes, a hallgatók munkájukkal hozzájárulnak a horvátországi magyar iskolák eredményes működéséhez.

Vállaljuk, hogy:

  • szervezett keretek között, együttműködési megállapodás keretében a hallgatók képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlatának, a szünidőben vagy szorgalmi idő alatt is teljesíthető közösségi gyakorlatát a biztosítjuk
  • egy adott tanulói korosztály tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök, érdeklődési körök stb.) szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területein, felzárkóztatásában, vagy pótvizsgára való felkészítésében tapasztalatszerzési lehetőséget nyújtunk a PTE hallgatóinak.

Továbbá vállaljuk, hogy

  • pedagógus jelölteket fogadunk az Egyetemről a képzésben előírt szakmai gyakorlat teljesítésére,
  • szakmai ajánlatot készítünk tevékenységükről, melyben igazoljuk alkalmasságukat a közösségi pedagógiai gyakorlat teljesítésére,
  • a gyakorlat idejére a hallgató számára a horvátországi iskolákban mentort biztosítunk,
  • a mentor munkáját támogatjuk, számára lehetőséget biztosítunk a PTE által rendezett mentorálással, illetve az intézményi szakmai gyakorlattal kapcsolatos szakmai műhelyeken való részvételre,
  • intézményi szinten kapcsolatot tartunk a gyakorlat egyetemi szervezőjével,
  • kapcsolatot tartunk a pedagógusjelölt gyakorlati munkájának szakmai irányításáért, koordinálásáért felelős gyakorlatvezető egyetemi oktatóval,
  • a gyakorlat végén rövid szakmai véleményt, értékelést adunk a hallgató és a gyakorlatvezető oktató részére

Nyilatkozunk arról, hogy rendelkezünk

  • a pedagógus jelöltek befogadására alkalmas munkakörülményekkel (épülettel és megbeszélésekre, felkészülésre alkalmas helyiséggel, a pedagógus jelöltek tájékoztatásához és a gyakorlat teljesítéséhez szükséges dokumentumokkal, segédanyagokkal, informatikai eszközökkel).

A PTE Tanárképző Központja hivatalos együttműködő partnerévé nyilvánította a Kosztolányi Dezső Céltársulást!