“Megbízatásunk: a Nemzet!”

Legújabb bejegyzéseink:

Hírek hónapok szerint:

.

Oldal megosztása
a közösségi médián:

Kosztolányi Cserediákprogram

A Kosztolányi Dezső Céltársulás 2015 óta szervezi meg minden évben a Kosztolányi Cserediákprogramot, amelynek keretében Pécsről és környékéről látogatnak el általános iskola felső tagozatos diákok a Vajdaság, illetve Drávaszög-Szlavónia magyarlakta területeire, s fogadják is a határon túli magyar iskolatársaikat. A programban eddig mintegy 500 diák vett részt, 11 magyarországi 5 horvátországi és 10 vajdasági magyar intézményből. A programot a vajdasági Magyra Nemzeti Tanács is támogatja. A kezdeményezés célkitűzése a határon átívelő barátságok, kapcsolatok megerősítése és Vajdaság magyar értékeinek megismertetése a dél-magyarországi fiatalokkal.

A programmal kapcsolatban a Kosztolányi Dezső Céltársulás a Pécsi Tankerülettel együttműködve felmérést végzett, 2018/2019-es tanévben – minden korábbi tanévet meghaladóan – több mint 30 magyarországi intézmény érdeklődött a programba való bekapcsolódás lehetőségéről.

A Céltársulás feladata, hogy minden érdeklődő iskolának partnerintézményt találjon, valamint a vajdasági és a magyarországi iskolák oda- és hazautazását, a magyarországi iskolai étkeztetést és a programok egy részét is a Céltársulás biztosítja.

A diákok és a pedagógusok elszállásolása Magyarországon és Délvidéken egyaránt családoknál történik. Cél, hogy a gyermekek, családok között barátságok alakuljanak ki.

A gyermekek délelőttönként mindegyik országrészben iskolába járnak a cserehét ideje alatt, ahogy rendesen is teszik, délután kulturális és közösségépítő programokon vesznek részt. A délutáni programokat a fogadó iskolák szervezik, de ebben a vajdaságiak a Magyar Nemzeti Tanács, a magyarországiak a Céltársulás segítségét kérhetik.