A Nemzetstratégiai Szakkollégium évadzáró közgyűlése a pécsi városházán

December 6-án tartotta meg a Kosztolányi Dezső Nemzetstratégiai Szakkollégium az év utolsó, szemeszterzáró közgyűlését. Lehetőségük nyílt a pécsi városházán megtartani az ülésüket, amit sikerült összekötni egy idegenvezetéssel az önkormányzat épületében.
A program keretében Farkas Ákos, a szakkollégium titkára értékelte a félévet és a tagság munkáját.

Pelles Márton Fiuméről szóló előadása a Nagy Lajos Gimnáziumban

Pelles Márton 2017. december 6-án a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában tartott, a Marsallbot a tarsolyodban előadássorozat keretében, az iskolában 2011-ben végzett öregdiákként nagysikerű előadást Fiume dualizmuskori gazdasági fejlődéséről. Legközelebbi előadása január 29-én lesz Fiuméban, a helyi horvát idegenvezetők egyesülete felkérésére azonos témában angol nyelven.

A SZINAPSZIS ösztöndíj oklevélátadó ünnepsége

Farkas Ákos és Deér Gábor András átveszik a SZINAPSZIS ösztöndíj oklevelét.

A Nemzetstratégiai Szakkollégium 9 tagja nyerte el a SZINAPSZIS Ösztöndíjat mely a hallgatómentori feladatok ellátásában segíti a pályázókat. Az ösztöndíj oklevélátadó ünnepsége november 30-án zajlott le a PTE KPVK Szántó-Kovács János utcai épületében.

Szenn Pétert választották meg a horvátországi református egyház püspökének

Szenn Péter püspök. Kép forrása: Keppel Ákos / reformatus.hu

Szenn Péter, a szlavóniai Haraszti lelkésze és egyesületünk ottani képviselője lett megválasztva november 11-én a horvátországi református egyház püspökének.
A Magyar Idők napilap beszámolt a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház zsinatának püspökválasztásáról, melyre Laskón került sor. (Az interneten elérhető cikket ide kattintva lehet megnyitni.)
Szervezetünk elnöke, Barkóczi Csaba levélben gratulált az új püspöknek, levél melyet alább idézünk:

„Nagytiszteletű Úr!
Kedves Péter!

Csak a múlt hét végén értesültem róla dr. Kádár Péter főigazgató úrtól, a Pécsi Református Kollégium vezetőjétől, hogy a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház zsinata Téged választott az egyház új püspökévé.
Megválasztásodhoz ezúton is szívből gratulálok a Kosztolányi Dezső Céltársulás teljes tagsága és elnöksége nevében egyaránt.
Munkádat kísérje az Isten óvó szeretete és a drávaszögi és szlavóniai magyar közösség beléd vetett bizalmának töretlensége.
Hiszem és tudom, hogy püspökké választásoddal a horvátországi reformátusok egy új időszak elé néznek, melynek eredménye a Reformáció 500. évfordulóján csakis a nemzeti öntudat megerősödése és református hitünk Dráva menti felvirágzása lehet.

Pécs, 2017. november 27.

Áldást és békességet kíván,
Barkóczi Csaba
elnök
Kosztolányi Dezső Céltársulás”

Barkóczi Csaba előadásai a Nemzetstratégiai Szakkollégiumnak

November 23-án és 24-én Barkóczi Csaba, egyesületünk elnöke és politológus doktorjelölt előadássorozatára került sor a szakkollégium tagjai számára. Az előadások témája a határon túli magyar kisebbség 1990 utáni politikai érdekképviselete volt. A kurzus egyben választható kreditként a Politológia alap- és mester, illetve a Nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatók számára kreditértékű jegyet eredményez, az intézményben egyedüli határon túli magyarokról szóló tantárgyként.

Dr. Kobolka István előadása a Kosztolányi Nemzetstratégiai Szakkollégiumnak

November 22-én Dr. Kobolka István ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar vezető szakreferense és a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar docense látogatta meg a Nemzetstratégiai Szak-kollégiumot és személyes hangvételű előadást tartott a szakkollégium tagjainak.
Az est a migrációról és Magyarország külpolitikai helyzetéről szólt. A beszélgetés nagyon jó hangulatban telt, emellett a szakkollégisták betekintést kaptak Kobolka ezredes személyes pályafutásának állomásaiba is.

Kosztolányi Futsal Kupa 2017

A nyertes csapatok átveszik a kupákat és az érméket

A november 14.-ről 15.-re eső éjszaka lett megrendezve az idei jótékonysági Kosztolányi Futsal Kupa a Pécsi Tudományegyetem Sportcsarnokában. 14 csapat mérkőzött meg három csoportban, majd egy hármas döntőben vívták ki maguknak a csoportelsők a három kupát. A győztes a Szeszpanyol csapat lett, a második helyet a Kispad Legjobbjai foglalták el és a harmadik helynek szóló kupát nyerte meg a Magyar Futsal Válogatott nevű csapat.
A nevezési díjakból befolyt adományt a Kosztolányi Céltársulás december elején fogja teljes egészében vajdasági iskolakezdők beiskolázásának támogatására fordítani.
A Kosztolányi Futsal Kupa a PTE Sportirodával együttműködésben lett megvalósítva.