“Megbízatásunk: a Nemzet!”

Legújabb bejegyzéseink:

Hírek hónapok szerint:

.

Oldal megosztása
a közösségi médián:

Farkas Ákos beszéde Nt. Szilágyi Zoltán lelkészavatóján, Hertelendyfalván

Kedves Testvéreim!

Tisztelt Hertelendyfalviak!

A délvidéki magyar közösségek támogatására létrehozott Kosztolányi Dezső Céltársulás még 2015 folyamán vette fel a kapcsolatot a Dél-Bánságban élő magyar közösségekkel, melyben óriási szerepet játszott Szilágyi Zoltán testvérünk is. Engedjék meg, hogy Barkóczi Csaba Elnök Úr szavait tolmácsoljam Önöknek, aki ma nem lehetett itt személyesen hivatali elfoglaltságai okán, de gondolatai minden bizonnyal most is Hertelendyfalván és a vajdasági magyar közösség ügyein járnak.

 

Tisztelt Hertelendyfalviak! Kedves Barátaim!

Fél évezreddel ezelőtt a magyarság hasonló állapotban élte életét, mint napjainkban. Bár akkor nem hét ország között, csupán három-négy részre osztva, de nemzetünk legnagyobb kiterjedésben Török Hódoltságban, mások Habsburg-Német elnyomás alatt, megint mások elzálogosítva Lengyelországnak, míg szeretett Erdélyünk magyarsága a véres önállóság útját járva tengette mindennapjait.

Otthonunkat, Pécs Várát török hódítók az 1526-os mohácsi ütközet és az 1543. évi ostrom között többször is kifosztották, a nemességet és a hagyományos papságot elűzték, a keresztény templomokat felégették, helyükre mecseteket építettek. A lakosság iszlám-török elnyomás alá süllyedt, sötétség borult a térségben élő keresztényekre.

Ebben az időben tért haza Nyugat-Európából Sztárai Mihály szerzetespap, akire nagy hatást gyakoroltak Luther Márton és Kálvin János tanai. Sztárai vállalta a veszélyt, s a muzulmánok által megszállt Baranyába utazott, ahol rendületlen hittel és Istenbe vetett végtelen bizalommal, igyekezettel sietett a pásztor nélkül maradt nyáj megsegítésére.

Sztárai a ma Horvátországhoz tartozó dél-baranyai Laskóról kiindulva 120 református gyülekezetet alapított a Dráva mentén. Missziója a keresztény közösségek megőrzése mellett a magyarság, a nemzettudat megőrzését is magával hozta. Épp Sztárainak és a reformációnak köszönhetjük, hogy Baranya, Somogy, Tolna, Szerémség és Verőce vidéke megtartotta keresztény hitét, magyar nyelvét, noha lehettek volna mohamedánok, ahogy azzá vált az eredetileg katolikus Bosznia és az eredtileg ortodox Albánia is. A református hit nemzetünk félévezredes megtartó erejének pillére lett, mely a bennünket körülvevő katolikus és ortodox népek tengerében nem engedi veszni magyar nyelvünket, kultúránkat, identitásunkat.

Vajon léteznek ma is Sztárai Mihályok?

Nagy szükség van rájuk… Nagy szükségünk van azokra a lelki pásztorokra, akik ma, mikor nemzetünket a szétszabdaltság, az elvándorlás és határainkon kívül az asszimiláció sújtja, fényt és utat mutatnak kicsiny közösségeinknek. Ma, amikor a pénz és az élvezetek kultusza vezeti az európai társadalmakat, ahol sokaknál a távoli Hollywood mesterséges művilága az irányadó, mindennél fontosabbak azok, akik rátudnak mutatni Istenre a hétköznapokban.

 

Nagytiszteletű Úr! Kedves Zoltán!

Erdélyből, egy kisebbségi református magyar közösségből vállaltad fel egy másik, távoli kisebbségi református magyar közösség sorsát. A szeretett otthont és a könnyebb útnak számító magyarországi szolgálatot félretéve léptél egy rögös, ám méltóságteljes misszió ösvényére. Hertelendyfalván nemcsak elfogadtak, de megszerettek és egyben motorjává, hajtó erejévé váltál az itteni közösség életének. Református elődeid, mint Károli Gáspár, Sztárai Mihály, az 1849-es mártír Szikszay János, az 1944-es bácskai vértanúk ugyan mind magasra tették a lécet, amelyhez fel kell nőni és méltónak kell lennie közösségünk valamennyi református lelkipásztorának, ugyanakkor én szent meggyőződéssel hiszem és tudom, hogy Benned megvan az a fajta alázat és tenni akarás, amellyel a világ bármely pontjára kerülve is fel tudod virágoztatni nemzetünket, közösségeinket.

Tudd, hogy miránk, akik az anyaország határain belül élünk, mesterséges határok által elszakítva Tőletek, bármikor számíthattok, mindig készek vagyunk segíteni. Együtt sírunk és együtt nevetünk Hertelendyfalvával és a vajdasági magyar református közösséggel! Bármilyen nehézség adódik is, fordulj hozzánk pályád során mindig bátorsággal, bizalommal!

Kívánok szolgálataidhoz kitartást és erőt, s az Isten mindenben megsegítő figyelmét és óvó szeretetét!

Áldás, békesség!