“Megbízatásunk: a Nemzet!”

Legújabb bejegyzéseink:

Hírek hónapok szerint:

.

Oldal megosztása
a közösségi médián:

Fiumét népszerűsítenék az egyetemisták körében

Megalakult a Céltársulás Fiuméval foglalkozó munkacsoportja

2017. február 16-án megalakult a Kosztolányi Dezső Céltársulás Fiuméval foglalkozó munkacsoportja, mely azért jött létre, hogy a magyar történelmi emlékek megőrzése mentén a magyar nemzet öntudatában megerősítse az 1776-1920 között Magyarország részét képező Fiume városának emlékezetét elsősorban az egyetemisták körében előadások és kirándulások szervezésével; és ezzel a mai Fiuméban is segítsék megőrizni az egykori, magyar emlékeket.

A munkacsoportot vezető Pelles Márton, a PTE hallgatója, OTDK győztes, Fiume elismert kutatója, az alakuló ülésen elmondta azt is, hogy fontosnak tartják minden olyan tevékenység támogatását, mely a város történelmének, gazdasági fejlődésének, kultúrájának, társadalmi életének, irodalmának, népesedésének és a Magyarországhoz való tartozásának kérdéseivel foglalkozik, azok feltárására irányul. Így közvetve és közvetlen módon (például előadások tartásával és kiadványok megjelentetésével) is szeretnének a közoktatásban és a felsőoktatásban megjeleníteni a magyar kikötő történelemben betöltött szerepét.  A múlt eseményeinek feltárása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a jelenre is. Fontosnak tartják, hogy a mai fiumei magyarokkal kapcsolatokat építsenek, és hogy velük közösen megőrizzék a megmaradt magyar fiumei emlékeket és felújítsák, valamint megóvják a temetőben található magyar és fiumei olasz sírokat. Szervezeti egységük további, egy a jövőbe mutató célja az, hogy a helyiekkel együttműködve emléket (pl. szobrokat, emléktáblákat) állítsanak a város és Magyarország fejlődése szempontjából kiemelkedő személyeknek.

Pelles Márton 2016-ban több hónapot töltött Fiume városban, ahol levéltári és egyéb kutatásokat folytatott a település magyar történelméről, korábban munkájával OTDK-t és miniszteri ösztöndíjat is nyert. Kint tartózkodása idején bekapcsolódott a fiumei magyar közösség életébe is.