Párkapcsolat felsőfokon – Két nem, két világ

Gyakorlatilag telt házas szemináriumi sorozat a PTE TTK legnagyobb előadótermének számító C/V/2-ben

2017. február 27-én, hétfőn este folytatódott a “Párkapcsolat felsőfokon” szemináriumunk Nagy Péterrel, a Pécsi Római Katolikus Egyházmegye párkapcsolati szakértőjével. Az előadássorozat, melyet 2017-ben másodszor indítottunk útjára a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülettel közösen, ez alkalommal is óriási népszerűségnek örvend. A szeminárium témájának középpontjában az egészséges párkapcsolatok, a keresztény alapokon álló házasság és a nagycsalád intézménye áll.

Csapatépítő – február

2017. február 22-én, szerdán este megrendezésre került 2017. évi első csapatépítő rendezvényünk melyen a a Kosztolányi Dezső Céltársulás tagjai közösen a Pécsi Ifjúsági Kulturális Szövetséggel vágtak neki a tavaszi szemeszter kezdetének. Az elkövetkező hónapokban több közös program és kezdeményezést is megvalósulni készül, ezért volt fontos az egyetemistákból álló bázis összerántása egy csapatépítő keretében.

Hajnal Jenőnél, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnökénél jártunk

Balról jobbra: Nagy Balázs, Molnár Balázs, Hajnal Jenő és Barkóczi Csaba

Bemutatkozó látogatást tettek Szabadkán, Hajnal Jenőnél a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnökénél, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet korábbi igazgatójánál a Kosztolányi Dezső Céltársulás vezetői, Barkóczi Csaba elnök, Nagy Balázs főtitkár és Molnár Balázs elnökségi tag.

A látogatás fő célkitűzése volt, hogy a Kosztolányi Céltársulás tevékenységét, vajdaságiakat érintő programjait és általános céljait ismertessék az MNT vezetőségével. A kapcsolatfelvétel hivatalos részét követően a bemutatkozás kötetlenebb formában, Hajdújáráson egy közös ebéddel folytatódott.

Kosztolányi Tehetségprogram, 2017/1

Konzultáció

2017. február 17-én indult útjára a Kosztolányi Tehetségprogram tavaszi szakasza, mely alkalommal ezúttal is a horvátországi Vörösmart, Laskó és Kórógy magyar iskoláiba látogattak a Pécsi Tudományegyetem tanárképzésében résztvevő hallgatói, pedagógiai gyakorlatuk abszolválása céljából. A program keretében az országban egyedülálló módon a pécsi egyetem diákjai a Kosztolányi Céltársuláson keresztül határon túli magyar iskolákban hospitálnak, tanítanak és délutáni játékos foglalkozásokat tartanak a drávaszögi és szlavóniai magyar diákoknak.
A program célja, mindamellett, hogy a hallgatók betekintést nyernek a határon túli magyar kisebbségi iskolák működésébe, hogy a látogatásokat követően a PTE falai közül kikerülő pedagógusok a kisebbségben élő magyar közösségek ügye iránt fogékony tanárokká váljanak.

Játék tanítás után

Fiumét népszerűsítenék az egyetemisták körében

Megalakult a Céltársulás Fiuméval foglalkozó munkacsoportja

2017. február 16-án megalakult a Kosztolányi Dezső Céltársulás Fiuméval foglalkozó munkacsoportja, mely azért jött létre, hogy a magyar történelmi emlékek megőrzése mentén a magyar nemzet öntudatában megerősítse az 1776-1920 között Magyarország részét képező Fiume városának emlékezetét elsősorban az egyetemisták körében előadások és kirándulások szervezésével; és ezzel a mai Fiuméban is segítsék megőrizni az egykori, magyar emlékeket.

A munkacsoportot vezető Pelles Márton, a PTE hallgatója, OTDK győztes, Fiume elismert kutatója, az alakuló ülésen elmondta azt is, hogy fontosnak tartják minden olyan tevékenység támogatását, mely a város történelmének, gazdasági fejlődésének, kultúrájának, társadalmi életének, irodalmának, népesedésének és a Magyarországhoz való tartozásának kérdéseivel foglalkozik, azok feltárására irányul. Így közvetve és közvetlen módon (például előadások tartásával és kiadványok megjelentetésével) is szeretnének a közoktatásban és a felsőoktatásban megjeleníteni a magyar kikötő történelemben betöltött szerepét.  A múlt eseményeinek feltárása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a jelenre is. Fontosnak tartják, hogy a mai fiumei magyarokkal kapcsolatokat építsenek, és hogy velük közösen megőrizzék a megmaradt magyar fiumei emlékeket és felújítsák, valamint megóvják a temetőben található magyar és fiumei olasz sírokat. Szervezeti egységük további, egy a jövőbe mutató célja az, hogy a helyiekkel együttműködve emléket (pl. szobrokat, emléktáblákat) állítsanak a város és Magyarország fejlődése szempontjából kiemelkedő személyeknek.

Pelles Márton 2016-ban több hónapot töltött Fiume városban, ahol levéltári és egyéb kutatásokat folytatott a település magyar történelméről, korábban munkájával OTDK-t és miniszteri ösztöndíjat is nyert. Kint tartózkodása idején bekapcsolódott a fiumei magyar közösség életébe is.

Kosztolányi Tehetségprogram: szakmaiság, közösség és nemzeti elkötelezettség

A Kosztolányi Tehetségprogram egyedülálló szakmai jellege mellett a közösségről is szól, hiszen fontos cél, hogy a polgári értékrendre fogékony, a határon túli magyar közösség ügyére érzékeny pedagógushallgatókat egy közösségbe tudjuk tömöríteni.

A 2016/2017-es tanév tavaszi szemeszterében immáron ez lesz az ötödik egyetemi szemeszter, amikor a tanárképzésben tanuló hallgatók Drávaszögben és Szlavóniában teljesíthetik gyakorlatukat. Az első alkalomra ebben a félévben 2017. február 17-én fog sor kerülni.

A kiutazó diákok számára Hohmann Gábor, a Kosztolányi Céltársulás Oktatási- és Nevelési Munkacsoportjának elnöke szervezett ismerkedős estet, amelynek keretében a hallgatók kötetlenebb formában is megismerhették egymást, hallhattak a különböző horvátországi magyar iskolák sajátosságairól, a Kosztolányi Dezső Céltársulás tevékenységéről, valamint a pedagógiai program gyakorlati működéséről.

Torontálvásárhelyen film készült Őcsényi Táborunkról

Torontálvásárhely a legnépesebb magyar többségű település a vajdasági (szerbiai) Dél-Bánságban. Az ottani Moša Pijade Általános Iskola magyar pedagógusai és a hozzájuk csatlakozó magyar szülők, értelmiségiek folyamatos küzdelemben állnak a település magyar jellegének megőrzéséért. Ennek jegyében vettek részt tavaly novemberben Őcsényben, a Kosztolányi-Dezső-Céltársulás által szervezett I. Őcsényi Anyanyelvi Táborban is. Élményeikről, tapasztalataikról az alábbi videóban hallhattok!

Párkapcsolat felsőfokon: Ego vagy jellem

Óriási érdeklődés mellett indult 2017-ben is a “Párkapcsolati szeminárium”

2017-ben is óriási érdeklődés mellett indult útjára a Párkapcsolat felsőfokon előadássorozat, melyet először még tavaly tavasszal indított útjára a Kosztolányi Dezső Céltársulás és a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület. A négy alkalmas előadássorozat előadója és házigazdája idén is Nagy Péter, a Pécsi Római Katolikus Egyházmegye párkapcsolati szakértője, párkapcsolati tréner. A mostani sorozat első állomásaként “Ego vagy jellem” címmel a párkapcsolatok kialakításához nélkülözhetetlen önismereti tudásra tehettek szert a szeminárium résztvevői.

A sorozat következő állomására két hét múlva, 2017. február 27-én, hétfőn 18.00-kor kerül sor, ugyanitt (Pécs, Ifjúság útja 6., PTE BTK C/V/2.), “Két nem – két világ” címmel.

A rendezvénysorozat védnöke Hebrert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete pécsi tagozatának elnöke.

Kosztolányi Céltársulás a PTE Tanárképző Intézetének fórumán

Toborzás a Tanárképző Intézet fórumán

2016. február 8-án fórumot szervezett a PTE Tanárképző Intézete, ahol a jövőbeli pedagógusok a közösségi gyakorlat teljesítésének különböző lehetőségeivel ismerkedhettek meg. A fórumon a Kosztolányi Tehetségprogram is bemutatásra került olyan hallgatók által, akik az előző félévekben már sikeresen teljesítették a gyakorlatot.

A Kosztolányi Tehetségprogram az idei félévben is folytatódik, a diákok a drávaszögi és szlavóniai magyar iskolákban teljesíthetik közösségi pedagógiai gyakorlatukat, ahol eleinte hospitálnak, majd a tanításba is bekapcsolódnak.

A program sikerét mutatja, hogy ez a mostani a negyedik szemeszter, amikor pécsi hallgatók kiutazhatnak a határon túli területekre tanítani, s a sikert jól jelzi a program népszerűsége, hiszen eddig mintegy 50 pedagógus palánta jutott el programunk által Horvátország magyarok lakta szegletébe. Ráadásul vannak olyan hallgatóink is, akiket olyannyira magával ragadott a program, hogy ez lesz a harmadik félév, melyet a drávaszögi iskolákban tölthetnek (rutinjuk miatt közülük kerülnek ki a az egyes településekre utazó gyakorlatos csoportok csapatvezetői).

A fórumon a Céltársulást Bihary Zsófia, Kovács Alexandra, Tóth Viktória és Hohmann Gábor képviselték.