“Megbízatásunk: a Nemzet!”

Legújabb bejegyzéseink:

Hírek hónapok szerint:

.

Oldal megosztása
a közösségi médián:

Jutalomkirándulás Kelet-Szlavóniába

2016. december 8-án, csütörtökön egy napos szlavóniai jutalomkiránduláson vehetett részt a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének három hallgatója, akik a félév folyamán legjobb eredménnyel teljesítették A határon túli magyar kisebbség politikatörténete című tárgyat. A kirándulás célja az volt, hogy a téma iránt érdeklődő politológia és nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatók a gyakorlatban is tapasztalatot szerezzenek a határon túli magyarság életéről. A kirándulás a Kosztolányi Dezső Céltársulás támogatásával valósult meg.

dscn9798
Andócsi Jánosnál, az Eszéki HMOMK-ban

A kirándulás folyamán először az eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központba látogattak el hallgatóink, ahol Andócsi János történész-politológus, az intézmény vezetője tartott kötetlen előadást a horvátországi magyarság életéről, intézményeiről, a horvátországi politikáról, az ottani kisebbségek helyzetéről.

dscn9803
Hugyik Imre, a dályhegyi Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület elnöke
dscn9813
Erdőd vára

Ezt követően a délszláv háborútól egyik legtöbbet szenvedett magyar faluba, Dályhegyre látogattak, ahol az ottani Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület elnöke, Hugyik Imre erdődi nagygazda, mesélt a faluban zajló programokról, rendezvényekről. A beszélgetés után közösen átautóztak a község központjának számító Erdődre, ahol előbb bor- és pálinkakóstolón vettek részt Hugyik Imre pincéjében, majd felkeresték a Duna fölé magasodó Erdőd várát.

jutalomkirendulas
Politológus hallgatók Hugyik Krisztián dályhegyi vidékfejlesztési szakemberrel (középen) és oktatójukkal, Barkóczi Csabával (bal szélen)

Erdődön Hugyik Krisztián vidékfejlesztéssel- és falusi turizmussal foglalkozó fiatal szakember fogadta a társaságot, akivel a horvátországi magyar fiatalok életében jelentkező nehézségekről és a szülőföldön való boldogulás lehetőségeiről beszélgettek.

dscn9823
Szenn Péter református tiszteletes mesél a hallgatóknak

Utolsó célként a szlavóniai református magyarság egyik bástyájának számító Harasztiba utazott a csapat, ahol megtekintették a haraszti református templomot, s annak műemlék értékű kazettás mennyezeti részét, valamint a Haraszti Egyházközség Julián Egyesület könyvtárától megörökölt régi könyvállományát. Harasztiban Szenn Péter református lelkipásztor beszélt a hallgatóknak a reformáció drávaszögi és szlavóniai magyarság életére gyakorolt hatásáról, valamint a református egyház horvátországi nemzetmegtartó szerepéről.