Dreára is megérkeztek az újvidéki egyetemisták ajándékai

img_2763
Újvidéki egyetemisták a dreai Lurkóház lakóival

Még az ősz folyamán az újvidéki Apáczai Diákotthon hallgatói kezdeményeztek karácsonyi ajándékgyűjtést az óbecsei és dreai Lurkóházak részére, melybe aztán több település is bekapcsolódott. Most, a kezdeményezés sikerének jegyében látogattak Dreára, ahol átadták a többi település magyarságával közösen gyűjtött ajándékokat az intézmény lakóinak.
Alább Kraszulyák Orsolya, a Céltársulás újvidéki vezetőjének leírása a találkozásról:

“Egyszerűen csodálatos volt a látogatás. Nagyon sok szeretetet kaptunk a gyermekektől. Megörültek nekünk, a gyermekek nem tudtak az érkezésünkről, de amint megérkeztünk rögtön a szívükbe fogadtak bennünket és mi is őket. A szenttamási hittanosok, a temerini cserkészek és a torontálvásárhelyiek által gyűjtöttük össze a csomagot, az autóban egy gyufaszál sem férhetett volna be, nagyon sok ajándékot adhattunk át. Szép kellemes délután volt, a gyermekek karácsonyi műsorral leptek meg bennünket, illetve a Lurkóház többi támogatóját és utána vacsorával fogadtak bennünket.”

Ajándékok az óbecsei Lurkóháznak

15665535_10208009432180298_7282145038331729766_n
Magyar Szilviáék átadják a temeriniek ajándékait az óbecsei Lurkóház iskolásainak

A Céltársulás Temerinben működő munkacsoportja is csatlakozott a nehéz szociális körülmények között élő gyermekekkel foglalkozó bentlakásos iskolák, az óbecsei és dreai Lurkóházak tanulóinak karácsonyi megajándékozásához, amit korábban az újvidéki Apáczai Diákotthon hallgatói kezdeményeztek.
Az ajándékok elkészítését, összegyűjtését és átadását Magyar Szilvia, a temerini cserkészek egyik vezetője, Céltársulásunk temerini munkacsoportjának vezetője szervezte.
Az ünnepségen a vajdasági származású Prof. dr. Kovács Teréz, PTE-s egyetemi oktató is jelen volt, aki szintén ajándékokkal érkezett Óbecsére.

Alább Magyar Szilvia beszámolója az ünnepségen tapasztaltakról:

“A lurkóháziak ünnepi előadásán ott lenni, igazán felemelő érzés volt. A gyerekek ügyesek voltak, talpraesettek, öröm volt látni a mosolyokat az arcukon. Betlehemi előadást tekinthettünk meg, modern köntösben és gyönyörű ünnepi dalokat, illetve flautás produkciókat hallhattunk. A műsor megerősítette bennünk a tudatot, hogy “az embert nem a külső dolgok teszik boldoggá, hanem a jó szívből származó szeretet.” A gyermekek, akik nehéz családi körülmények között élnek, tudják értékelni a legkisebb figyelmességeket és nem veszítették el reményt és a csillogást a szemeikben. Mindennapjaink kis gondjai jelentéktelennek tűnnek az ő útjukhoz mérve. Átadni a jószívű emberek adományait csodás érzés volt. Mi őket képviselve, élményekkel gazdagítottuk szívünket, amivel mi is elmondhatatlanul sokat kaptunk.”

Karácsonyi ajándékok Szegedről Délvidékre

unnamed
Szegeden is gondolnak a délvidéki családokra

A szegedi egyetemisták idén is gondoltak a délvidéki magyar családokra: 2016-ban újból nagyszabású gyűjtés indult a Szegedi Tudományegyetem több pontján, ahol számtalan szegedi polgár és egyetemi hallgató járult hozzá felajánlásával a vajdasági magyar családok Karácsonyának szebbé tételéhez. A kezdeményezést Homa Mónika, a SZTE doktorjelöltje, a Kosztolányi Céltársulás egyetemi csoportvezetője koordinálta.

Karácsonyi ajándékot kaptak a drávaszögi magyarul beszélő óvodások a Kosztolányi Céltársulástól

p1030886-_px_ex
Magyar óvodások Vörösmarton

A bácskai Doroszló után a Drávaszögben és Szlavóniában is sor került a Kosztolányi Dezső Céltársulás karácsonyi ajándékainak átadására a horvátországi magyar óvodások részére, december 20-án. A Céltársulás képviseletében Czente Petra, Nagy Balázs, Barkóczi Csaba és Mateescu Gabriel adták át az ajándékcsomagokat.
Az ajándékozás során 83 magyar óvodás részesült idén karácsonyi ajándékcsomagban; Vörösmarton, Csúzán, Laskón, Várdarócon, Kopácson, Eszéken, Kórógyon, Hercegszőlősön, Frigyesföldön, Sepsén, Karancson és Újbezdánban. Az ajándékcsomag egy a szülőkhöz szóló levelet is tartalmazott, mely a magyar nyelvű iskola választása mellett szóló érveket foglalja magába.

Az ösztöndíjátadókon Vörösmarton Kollár Kinga igazgatónő, Csúzán Pinkert Renáta óvónő, Laskón Kriják Diána pedagógus, Laskón, Várdarócon és Kopácson, Varga Gábor, a Bellyei Járás Magyar Kisebbségi Tanácsának elnöke, Eszéken, Andócsi János iskolaigazgató, Kórógyon Kel Rózsika iskolaigazgatónő, Hercegszőlősön, Frigyesföldön és Karancson Hajek Viola óvónő, Sepsén Kun Mária tanítónő segített az ajándékok átadásának helyszíni lebonyolításában.

Levélben biztatja magyar iskola választására a horvátországi magyar szülőket a Kosztolányi Dezső Céltársulás

Karácsony előtt 11 drávaszögi és szlavóniai településen 83 horvátországi magyarul beszélő óvodás részesül ajándékcsomagban a Kosztolányi Dezső Céltársulás által.
A csomag egy a szülőkhöz szóló levelet is tartalmaz, melyben a magyar nyelvű oktatás előnyei mellett szóló érvek olvashatóak.

Grafika és szöveg: Kedves Richárd, Mateescu Gabriel

(Hasonló kezdeményezés már zajlik régebb óta Felvidéken, a Rákóczi Szövetség szervezésében.)

m-iskola_page_1_bm-iskola_page_2_b

Ösztöndíj a doroszlói elsősöknek, ajándék az ovisoknak

Móger Tímea, a Nyugat-Bácska Portál szerzőjének írása

A Pécsi Tudományegyetem hallgatói által alapított és működtetett Kosztolányi Dezső Céltársulás és a Doroszlói Ifjúsági Szervezet (DISZ) együttműködésének köszönhetően 10 000 forintos ösztöndíjban részesültek a Petőfi Sándor Általános Iskola magyar tagozatra járó elsősei, illetve ajándékot kaptak azok az óvodások, akik jövő szeptemberben iskolába indulnak.

img_33891
A Céltársulás képviselői átadják a karácsonyi ajándékokat

Barkóczi Csaba elnök a Céltársulásról elmondta, lényege, hogy a Dél- magyarországi és a határon túli, elsősorban az egykori Jugoszlávia, a történelmi Dél-Magyarország területén lévő falvak, városok magyarságával tudják tartani a kapcsolatot. Nyáron a doroszlói és a bácsgyulafalvi tanulók kirándultak Pécsre. A kapcsolat él, cserediák programjuk keretében tavasszal Pécsre utaztatják a doroszlói felsősöket. Családoknál lesznek elszállásolva és az ottani iskolával ismerkedhetnek, tanulókként. A magyarországi diákok viszonozzák majd ezt a látogatást. Ilyen módon kívánják fölhívni az anyaországiak figyelmét az itteni értékekre. Csak az idei évben 700 diákot utaztattak Horvátországból, Szerbia terültéről a Dél- Dunántúli régióba, illetve Magyarországról az itteni magyar lakta területekre. A mostani egyszeri ösztöndíj és az ajándékok kapcsán elhangzott, a Céltársulás különböző jótékonysági (sport) rendezvényeinek részvevői, maguk az egyetemisták teremtik meg, lehetőségeikhez mérten ezt a támogatási alapot.

(Az ösztöndíjak és az ajándékok átadását doroszlói részről Klemm Valéria igazgatónő és Gellér Enikő, a Doroszlói Ifjúsági Szervezet elnöke szervezték. – szerk.)

img_33981
Doroszlói óvodások és iskolások a Petőfi Sándor Általános Iskolában

Egyre több egyetemi oktató csatlakozik a Kosztolányi Céltársuláshoz

nevtelen
Barkóczi Csaba, a Céltársulás elnöke Prof. dr. Kovács Terézzel és Paić Róberttel

Egyre több egyetemi oktató is bekapcsolódik a Kosztolányi Dezső Céltársulás munkájába.

Az óbecsei származású Prof. dr. Kovács Teréz, szociológus professzor-asszony, a PTE BTK Szociológia Tanszékének oktatója, aki a vidékfejlesztés társadalmi vetületeit, területfejlesztést, faluszociológiát és a délvidéki magyar kisebbség kérdését kutatja, valamint a bezdáni Paić Róbert, a PTE TTK Testnevelés és Sporttudományi Intézetének egyetemi tanársegédje, korábbi profi kézilabda játékos is csatlakozott hozzánk.

Decemberben a Céltársulás vezetői valamennyi délvidéki születésű pécsi egyetemi oktatót felkérték az egyesület munkájában való közreműködésre, így csapatunk februárig további egyetemi oktatókkal bővülhet.

Jutalomkirándulás Kelet-Szlavóniába

2016. december 8-án, csütörtökön egy napos szlavóniai jutalomkiránduláson vehetett részt a Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének három hallgatója, akik a félév folyamán legjobb eredménnyel teljesítették A határon túli magyar kisebbség politikatörténete című tárgyat. A kirándulás célja az volt, hogy a téma iránt érdeklődő politológia és nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatók a gyakorlatban is tapasztalatot szerezzenek a határon túli magyarság életéről. A kirándulás a Kosztolányi Dezső Céltársulás támogatásával valósult meg.

dscn9798
Andócsi Jánosnál, az Eszéki HMOMK-ban

A kirándulás folyamán először az eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központba látogattak el hallgatóink, ahol Andócsi János történész-politológus, az intézmény vezetője tartott kötetlen előadást a horvátországi magyarság életéről, intézményeiről, a horvátországi politikáról, az ottani kisebbségek helyzetéről.

dscn9803
Hugyik Imre, a dályhegyi Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület elnöke
dscn9813
Erdőd vára

Ezt követően a délszláv háborútól egyik legtöbbet szenvedett magyar faluba, Dályhegyre látogattak, ahol az ottani Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület elnöke, Hugyik Imre erdődi nagygazda, mesélt a faluban zajló programokról, rendezvényekről. A beszélgetés után közösen átautóztak a község központjának számító Erdődre, ahol előbb bor- és pálinkakóstolón vettek részt Hugyik Imre pincéjében, majd felkeresték a Duna fölé magasodó Erdőd várát.

jutalomkirendulas
Politológus hallgatók Hugyik Krisztián dályhegyi vidékfejlesztési szakemberrel (középen) és oktatójukkal, Barkóczi Csabával (bal szélen)

Erdődön Hugyik Krisztián vidékfejlesztéssel- és falusi turizmussal foglalkozó fiatal szakember fogadta a társaságot, akivel a horvátországi magyar fiatalok életében jelentkező nehézségekről és a szülőföldön való boldogulás lehetőségeiről beszélgettek.

dscn9823
Szenn Péter református tiszteletes mesél a hallgatóknak

Utolsó célként a szlavóniai református magyarság egyik bástyájának számító Harasztiba utazott a csapat, ahol megtekintették a haraszti református templomot, s annak műemlék értékű kazettás mennyezeti részét, valamint a Haraszti Egyházközség Julián Egyesület könyvtárától megörökölt régi könyvállományát. Harasztiban Szenn Péter református lelkipásztor beszélt a hallgatóknak a reformáció drávaszögi és szlavóniai magyarság életére gyakorolt hatásáról, valamint a református egyház horvátországi nemzetmegtartó szerepéről.

Évzáró Közgyűlés 2016

p1030803

2016. december 6-án tartotta Évzáró Közgyűlését a Kosztolányi Dezső Céltársulás a pécsi Pannon Magyar Házban. Az eseményen a 2016-os év értékelése és a jövő évre vonatkozó tervek ismertetése mellett, sor került az új alapszabály elfogadására, valamint négy új elnökségi tag megválasztására, Dr. Majdán János (egyetemi oktató, Pécsi Tudományegyetem), Molnár Balázs (politológus, az Antall József Tudásközpont pécsi irodavezetője), Sárközi István (jogász, Feketics Művelődési Egyesület elnöke), valamint Szilágyi Zoltán (református püspöki segédlelkész, Pancsova-Hertelendyfalva Egyházközség). Ezzel egyidejűleg betöltésre került a nemrég megüresedett pénzügyi titkári pozíció is, ahol Pál Balázst, aki egyetemi tanulmányai és munkahelyi feladatai mellett már nem tudta vállalni a szerepkört, Beke Zoltán (közgazdász, Zsolnay Örökségkezelő Kulturális Nonprofit Kft.) váltja.

Kosztolányi Tehetségprogram, 2016. december 2.

15319107_1288911114495126_2592634262038506246_n
Kovács Alexandra, a PTE hallgatója tanórát tart a Laskói Általános Iskolában

2016. december 2-án került sor a Kosztolányi Tehetségprogram utolsó etapjára az idei évben. Hallgatóink ezúttal is Vörösmarton, Laskón, Eszéken és Kórógyon végezhettek hospitálást a tanórákon és tanítási gyakorlatot a Céltársulás közösségi pedagógiai gyakorlatának keretében. A tanórák végén játékokat-foglalkozásokat is tartottak, amelyek ezúttal a közelgő Mikulás naphoz kötődtek.

Ez a legutóbbi volt a 10. olyan alkalom 2015 óta, hogy osztatlan tanárképzésben tanuló pécsi egyetemisták horvátországi magyar iskolákban végezhették szakmai gyakorlatukat. A program sikerét mutatja, hogy két év alatt 50 egyetemi hallgató jutott el a horvátországi magyar iskolákba a Kosztolányi Dezső Céltársulás szervezésében közösségi pedagógiai gyakorlatra.