Kosztolányi tagszervezet Temerinben is!

dscn9741
Kosztolányi Céltársulás Temerinben

Megalakult a Kosztolányi Dezső Céltársulás helyi munkacsoportja a dél-bácskai Temerinben is. A fiatalokat tömörítő munkacsoport helyi koordinátora Magyar Szilvia lett, aki a Temerini Cserkészet életében is aktív szerepet vállal.
A városi cserkészotthonban tartott beszélgetésen a résztvevők célul tűzték ki a Kosztolányi Céltársulás életébe, programjaiba való minél aktívabb bekapcsolódást, valamint a közelgő ünnepek alkalmából a közeli Dreán és Óbecsén lévő Lurkóházak támogatását.

Kosztolányi Tehetségprogram, 2016. november 22.

15094497_1275125352540369_3767240136338332407_n
Bihary Zsófia PTE-s hallgató tart órát a Laskói Általános Iskolában

November 18-án, az őszi szemeszterben harmadik alkalommal utaztak drávaszögi és szlavóniai gyakorlatra tanárképzésben tanuló hallgatóink a Pécsi Tudományegyetemről, akik ezúttal Vörösmarton, Laskón, Eszéken és Kórógyon a hospitálás mellett ki is próbálhatták a tanítás szépségét.
A gyakorlat célja ezúttal is az volt, hogy a jövőbeli pedagógusok bepillantást nyerhessenek a horvátországi magyar iskolák működésébe, valamint, hogy kapcsolatok épüljenek ki leendő magyarországi tanárok és a horvátországi magyar iskolák tantestületei között, amelyek alapjai lehetnek későbbi kapcsolatfelvételnek, közös programoknak, kezdeményezéseknek.

Apáczai Diákotthon fiúkollégiumának ünnepélyes átadója – Újvidék

dscn9724
Az Apáczai Diákotthon fiúkollégiumának épülete előtt

2016. november 18-án került sor az újvidéki Apáczai Diákotthon fiúkollégiumának ünnepélyes átadójára Újvidék-Telep városrészben. Az átadón Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere nyújtotta át Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének (VMPE) elnökasszonya részére a felavatott épülethez járó aranykulcsot.
A kollégiumban működő újvidéki Kosztolányi Tagszervezet meghívására Barkóczi Csaba, a Céltársulás elnöke és Nagy Balázs, főtitkár vettek részt az ünnepségen.

Barkóczi Csaba harmadik éve a PTE Doktorandusz Önkormányzatban

p10307662016. november 17-től ismét Barkóczi Csaba képviseli az Interdiszciplináris Doktori Iskolát a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatában (PTE DOK), így már harmadik éve ő reprezentálja a testületben a történelem, néprajz és politikatudomány területen doktori tanulmányaikat folytató diákokat a PTE-n.  A Kosztolányi Dezső Céltársulás elnöke levélben köszönte meg az intézmény doktoranduszainak az ismételt bizalmat, egyben arra kérte őket, hogy mindenki éljen a lehetőséggel s pályázza meg az egyetem által a másod- és harmad évfolyamosoknak frissen meghirdetett Doktorandusz Kiválósági Ösztöndíj pályázatot.
A határon túli magyarság ügyét illetően megköszönte a Doktorandusz Önkormányzat alakuló ülésen minden küldöttnek az eddigi segítséget, amellyel a DOK önkéntesei támogatták a Céltársulás több kezdeményezését. Arra kérte az újonnan felálló testületet, hogy a korábbiakhoz hasonlóan fordítson továbbra is aktív figyelmet a határon túli magyarok helyzetére.

I. Deák Leó Emlékkonferencia

p1030668

Konferenciával emlékeztünk a Délvidék XX. századi mártírsorsú politikusára, a partizánok által kivégzett Deák Leóra, máig ismeretlen körülmények között lezajlott elítélésének, feltételezett kivégzésének napján, november 16-án.
A rendezvényt Haramza Márk, a Kosztolányi Dezső Céltársulás Tudományos- és Ismeretterjesztő Munkacsoportjának elnöke és Tóth Martin Dávid, a Céltársulás alelnöke nyitották meg. Ezt Dr. Botlik József és Matuska Márton előadásai követték, akik Deák Leó életéről és a délvidéki magyar politikusok két háború közötti tevékenységéről tartottak előadásokat.
A konferencia összevont második blokkját a doktoranduszok és hallgatók előadásai töltötték ki. Pelles Márton (PTE) Fiuméról, Szabó Róbert (PTE) a pécsi honvédek első világháborús harcairól, Sári Nándor (PTE) a globalizáció Baranya megyére gyakorolt hatásáról, Czopf Áron (PPKE) az 1937-es pécsi filmtüntetésről,  Szmeskó Gábor (SZTE) pedig Csorba Győző életéről és munkásságáról beszélt.
A záró szekcióban több olyan főként fiatalokat tömörítő szervezet is bemutatkozott, amely aktív szerepet vállal a délvidéki magyar közösségek érdekvédelmében. Elsőként Hetzmann Róbert elnök mutatta be a Magyar Patrióták Közösségét, melynek elsődleges célja a Kárpát-medence magyar vonatkozású épített és természeti örökségeinek megóvása, kultúránk és gyökereink megőrzése, különösképpen a Délvidéken. Ezt követően Hágen Ádám főszervező az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért mozgalom tevékenységét ismertette, amelynek fő profilja a Lakiteleki Népfőiskolával karöltve összegyűjteni és megőrizni a Kárpát-medence magyar sajátosságait, értékeit, a tágabb értelemben vett Hungarikumokat. Nyugat-Bácskáról és Zenta környékéről, valamint a drávaszögi és szlavóniai térségről készült munkájuk eredménye már több kötetben került publikálásra. Végezetül pedig Barkóczi Csaba elnök a tolmácsolásában a Kosztolányi
Dezső Céltársulás munkáját ismerhették meg a résztvevők.
A rendezvényt kötetlen beszélgetés követte a Pannon Magyar Házban.

I. Őcsényi Anyanyelvi Tábor

p1030424_resize
Délvidéki, drávaszögi, erdélyi és magyarországi iskolások és kísérőik Őcsényben

2016. november 2-án indult a Kosztolányi Dezső Céltársulás által szervezett I. Őcsényi Anyanyelvi Tábor, amelyre a délvidéki Hertelendyfalva, Sándoregyháza, Székelykeve, Torontálvásárhely, a drávaszögi Kopács, Laskó, Várdaróc, a szlavóniai Haraszti, az erdélyi Bors, valamint a magyarországi Hőgyész, Őcsény, Tevel és Závod településekről érkeztek diákok és felnőtt kísérőik az őszi szünetben. A tábor a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával valósult meg.

A program november 2-i megnyitóján a vendégeket Őcsényben Fülöp János, a falu polgármestere köszöntötte.

A rendezvény témája a hagyományos sárközi magyar kultúra (néptánc, népviselet, népszokások), a református hit és annak hatása a Sárköz életére, a Tolna megyében élő bukovinai székelyek kultúrája, illetve a Duna-Dráva Nemzeti Park közelsége révén a természetben való minél több szabadidő eltöltése volt.

November 3-án délelőtt a táborozók megtekintették Őcsény település nevezetességeit. Csapai János, helytörténész-régész idegenvezetésével ellátogattak az Őcsényi Tájházba, amely a sárközi hímzésű szőtteseiről és népi motívumokkal tarkított tárgyairól, valamint a paraszti életformát bemutató családi ereklyéiről híres. Ezt követően felkeresték a központban álló világháborús honvédszobrot, s megcsodálták az 1782-ben épült református templomot, ahol a toronyba is lehetőségük volt felsétálni a gyermekeknek (ahonnét kitekintve az egész Sárköz belátható).
Délután Szilágyi Zoltán hertelendyfalvi református lelkész tartott előadást a reformációról és annak a délvidéki magyarságra gyakorolt megtartóerejéről, felesége, Szilágyi Judit kántornő pedig délvidéki református énekeket tanított a résztvevőknek.

Ezt követően Gutai István paksi író, a “Földönfutók, hontalanok” című könyv szerzője mesélt a bukovinai székelyek történetéről, kiemelve Tolna megyében való letelepítésük történetét.
Este játékos vetélkedőkkel, csapatversenyekkel zárult a nap.

p1030303_resize
Lovaskocsikázás Őcsényben

November 4-én lovaskocsikázással indult a délelőtt, a gyönyörű napsütéses idő is a program mellé állt. aznap a forradalom leverésének 60. évfordulójára emlékezve, délután Hohmann Gábor, a Kosztolányi Céltársulás Oktatási- és Nevelési Munkacsoportjának vezetője beszélgetett a táborozókkal az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, majd ezt követően a “Szabadság, szerelem” című film levetítése következett.

Este az őcsényi Bogár István Hagyományőrző Táncegyüttes tartott táncbemutatót sárközi néptáncokból, majd sárközi táncház következett. A hagyományőrző est fénypontjaként két kislánynak és egy felnőtt kísérőjüknek lehetősége volt beöltözni hagyományos sárközi népviseletbe, így a sándoregyházi Német Lívia, a laskói Getó Luca és a felnőttek közül a hertelendyfalvi Nemcsek Klaudia is kipróbálhatta a híres őcsényi népviseletet.

Szombaton reggel a táborozók az Őcsényi Repülőtér történetével és az ott állomásozó gépekkel ismerkedhettek meg. A reptéren és a hangárban Kovács Ottó, az Őcsényi Repülőtér Sportegyesület elnöke vezette végig a társaságot. Fekete Krisztián pilóta felajánlotta, hogy azok a gyermekek és felnőtt kísérők, akik szeretnék, kipróbálhatják a repülés élményét Cessna típusú gépén, amelyről egyben meg is tekinthették Szekszárd környékét a levegőből.  A földön tartózkodókra ezalatt csapatépítő játékok vártak, valamint a határon túli gyermekek hírére őcsényi versenylovasok is érkeztek a táborba.

Délután Tolna megye székhelyére, Szekszárdra utazott a csoport, ahol városnézésre került sor. A városközpont megtekintését (Garay tér, Béla tér, Garay János szobor, Babits Mihály szobor, I. Szent István király szobra, Urunk Mennybemenetele római katolikus templom, Vármegyeháza, Városháza, Prométheusz park, Garay János Gimnázium, Zsinagóga, Wosinsky Mór Múzeum) követően a Bartina hegyen álló kilátóhoz túrázott a csapat.

Az este fergeteges diszkóval és sárközi táncházzal zárult, melyet az őcsényi Radó Csaba és Propszt Róbert biztosítottak.

November 6-án, vasárnap reggel zárult a tábor. A résztvevők a reggelit követően, indulás előtt még részt vettek a Kovács László lelkipásztor által celebrált vasárnapi református istentiszteleten Őcsényben.  A búcsúzkodás után dél körül indult útnak a társaság Drávaszög, Bácska-Bánság és Erdély irányába. Az elválás a tábor jövő évben való folytatásának és az újbóli találkozásnak reményében zajlott, hiszen a tábor 5 napja alatt megköttetett barátságoknak négy ország határai sem szabhatnak gátat.

http://bgazrt.hu/_files/TAMOGATASOK/2016/LOGO_KOMBO/kormany%20tamogatas.jpg