A Gandhi Gimnáziumban tartott előadást Teleki Júlia

p1020560
Teleki Júlia a Ghandi Gimnáziumban

A Kosztolányi Dezső Céltársulás szervezésében a pécsi Ghandi Gimnáziumba látogatott Teleki Júlia írónő, a második világháborút követő délvidéki vérengzések túlélője és hiteles krónikása, aki maga is elveszítette édesapját, s nagyanyját a magyarok ellen elkövetett etnikai alapú tisztogatás során, valamint a hírhedt járeki koncentrációs tábort is megjárta.
A rendhagyó történelem óra megrendítette a 12. osztályosokból álló hallgatóságot, akik az óra után még hosszasan beszélgettek az írónővel.
A szervezésért köszönet jár Orbán Eszternek, a Ghandi Gimnázium történelem szakos tanárának, aki lehetővé tette az előadást.

14556079_1425537100809182_1875048826_n
Teleki Júlia előadást tart

Magyar Golgota Kiállítás a Pécsi Tudományegyetem BTK-TTK Aulájában

p1020572
Magyar Golgota Vándorkiállítás a PTE BTK-TTK Aulában

2016. október 3-án nyílt meg a PTE BTK-TTK Aulájában a Kosztolányi Dezső Céltársulás és a Keskenyúton Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány kezdeményezésére a második világháború utáni délvidéki vérengzéseket bemutató Magyar Golgota Vándorkiállítás.
A kiállítást Dr. Bereczkei Tamás, a PTE BTK dékánja, Cseresnyé Magdolna a Keskenyúton alapítvány kuratóriumának elnöke, Tóth Martin a Céltársulás alelnöke, valamint Teleki Júlia, a vérengzések történetének elismert krónikása nyitották meg.

Október első hétben a Bölcsészettudományi és a Természettudományi Kar közel 10 ezer hallgatójának nyílik lehetősége megtekinteni a délvidéki vérengzések történetét az egyetemen.

Beiskolázási támogatásokat adtunk át a Dél-Bánságban

img_0755
Torntálvásárhelyen
Átadásra kerültek a Kosztolányi Dezső Céltársulás beiskolázási támogatásai, idén elsőként a Dél-Bánság területén.
 
Hertelendyfalván a vasárnapi református Istentisztelet keretében, Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztéyn Egyház püspökének köszöntője után adtuk át az adományokat, míg Torontálvásárhelyen az érintetteket személyesen megkeresve otthonukban köszöntük meg a magyar iskolaválasztást. Utóbbi helyszínen a település egykori polgármestere, a magyar tannyelvű Moša Pijade Általános Iskola igazgatója, Balogi András is csatlakozott küldöttségünkhöz. Torontálvásárhelyen az ösztöndíjak megítélésénél fontos szempont volt, hogy az illető kisdiák többgyermekes családban nevelkedjen.
 
Az ösztöndíjátadást Hertelendyfalván Szilágyi Zoltán, református püspöki segédlelkész és Lőcsei Márta, a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület önkéntese, valamint Torontálvásárhelyen Martinek Imre biológiatanár, a Hét Nap vajdasági magyar hetilap külmunkatársa szervezték meg.
 
A Céltársulást Barkóczi Csaba elnök, Nagy Balázs főtitkár, Szabó Róbert önkéntes és Mateescu Gabriel fotós képviselték.
img_2351
Hertelendyfalván
 
(Fotó: Martinek Imre és Mateescu Gabriel)

Hertelendyfalva maga a csoda

p1020525
Vendéglátóinkkal Hertelendyfalván

A 2016. évi dél-bánsági ösztöndíj-átadásokat megelőzően egy napot Hertelendyfalván töltöttünk, ahol az ott élő bukovinai székely családoknál kaptunk szállást, akik óriási szeretettel fogadtak bennünket. A látogatás alkalmával megtekintettük a Tamás Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület épületét, a Hertelendyfalvi Testvériség-Egység Általános Iskolát, ahol magyar nyelvű oktatás is zajlik, valamint a református templomot és a falualapító Thomka Károly lelkész sírjához is ellátogattunk.
Megdöbbentő volt látni, ahogy a kicsiny Hertelendyfalván őrizik nyelvüket-kultúrájukat kisebbségben élő magyarok, akik az egész faluban mindössze egy hosszú utcában élnek, s a szomszédos utcákban szlovákok, szerbek, s más nemzetek tagjai veszik körül őket vegyesen. A település egyébként mára összenőtt a szerb többségű nagyváros Pancsovával és közigazgatásilag is teljesen felszámoltak önállóságát. Ráadásul az egykori falut ipartelep veszi körbe, Hertelendyfalva szélén ugyanis egy – a százhalombattaihoz hasonló – kőolajfinomító található, több más monumentális ipari létesítménnyel együtt.
Ha sosem találkoztam volna korábban itt élő emberekkel, akkor tapasztalataim alapján azt gondoltam volna, hogy ez a hely egy valódi asszimilációs olvasztótégely lehet. Mindeközben egy maroknyi magyar kisközösség rendületlenül őrzi székely tradíciót, nyelvét, hitét. Hertelendyfalvát magyar szempontból lélekemelő csodának lehet nevezni.

Kapcsolatfelvétel Székelykevén

p1020515
Székelykevén

Október 1-jén délután Székelykevén, az ottani magyar tanítási nyelvű Žarko Zrenjanin Általános Iskola pedagógusaival, Szatmári Mihállyal és Bíró Zoltánnal találkoztak a Kosztolányi Dezső Céltársulás vezetői, akik egyben a település civil közösségi életének meghatározó szereplői is.
A találkozó témája volt a Kosztolányi Dezső Céltársulás által szervezendő Őcsényi Anyanyelvi Tábor, melyre a székelykeveiek is meghívást kaptak, valamint a Kosztolányi Cserediákprogram, melyre minden Dél-Bánsági település diákjait várják majd idén a Dél-Dunántúlon. A megbeszélések tárgyát képezték a székelykevei falusi turizmusban rejlő lehetőségek, mely a fiatalok helyben való boldogulási esélyeit jelentősen erősítheti. (Sajnos az utóbbi időben Székelykevéről is rengetegen elvándoroltak.)
Barkóczi Csaba és Nagy Balázs ígéretet tett arra, hogy a Céltársulás mindenben segíteni fogja a Belgrádtól légvonalban alig 20 km-re fekvő kistelepülés magyarságát a megmaradásban.

A szerémségi Maradékon jártak a Céltársulás vezetői

p1020507
Halász Dániel református tiszteletes és a KDCE vezetői Maradékon

2016. október 1-jén a szerémségi Maradékon jártak a Kosztolányi Dezső Céltársulás vezetői kapcsolatfelvétel céljából, ahol Halász Dániel református tiszteletes fogadta küldöttségünket. Maradékon él a legnagyobb magyar nemzetiségű közösség a Szerémség területén. A Szerémségnek Trianon idején mintegy 7% része volt magyar, ma ez a szám 1%. Mindössze 7-8 településen létezik még számottevő magyar közösség, iskolája mindösszesen azonban csak a maradékiaknak van.
Halász Dániel a találkozó során ismertette a szerémségi és külön a maradéki magyarság helyzetét, bemutatta a turisták számára épített szállót, a magyar óvodát és a magyar iskolát, melyeket egyaránt a maradéki Református Egyház létesített. A társaság megtekintette a település református templomát is, mely a magyarság itteni legerősebb megtartóbástyájának bizonyult az utóbbi évtizedben.
A találkozás végén Barkóczi Csaba és Halász Dániel a maradéki magyarságnak a Kosztolányi Dezső Céltársulás életébe való bekapcsolásáról, a maradéki fiatalok magyarországi kirándultatásának bővítéséről, valamint a turizmus lehetséges fellendítésén való együttműködésben állapodtak meg.