“Megbízatásunk: a Nemzet!”

Legújabb bejegyzéseink:

Hírek hónapok szerint:

.

Oldal megosztása
a közösségi médián:

Fővédnöki interjú Dr. Őri Lászlóval

Dr. Őri Lászlóval, Pécs Város alpolgármesterével, a III. Pécsi Sport és Újságíró Anyanyelvi Tábor fővédnökével beszélgettünk Pécs és a határon túli magyarság kapcsolatáról.

unnamed
Dr. Őri László, Pécs Város alpolgármestere, a III. Pécsi Sport és Újságíró Anyanyelvi Tábor fővédnöke
  • Miért fontos Pécs Város és az itt élők számára a határainkon túli magyar közösségek támogatása, az elszakított nemzetrészekkel való aktív kapcsolat?
  • A magyar nemzet jövőjének alapja a nemzet egysége. Akkor volt az ország, az állam nagy, amikor egységes volt, ezért fontos nekünk a határon túli magyarság felkarolása, mert nélkülük mindez nem lenne lehetséges. Ezen azonban dolgoznunk kell, a fiataljainkat tanítani kell hazaszeretetre és megismertetni az elcsatolt országrészek lakta vidékekkel, az ottani kortárasaikkal.

 

  • Személyesen Őri László számára miért hangsúlyos a határon túli magyar ügy felkarolása? Milyen érzelmi szálak kötik a külhoni magyarsághoz?
  • Neveltetésemből fakadóan a nemzeti érzés és a haza szeretete mindig meghatározó volt számomra. A szüleim abban a szellemiségben neveltek, hogy a közért, a szűkebb és tágabb környezetünkért igenis tenni kell, ha tudunk, segítsünk másokon. A történelem viharaiban sok honfitársunk került olyan helyzetbe, hogy segítségre szorul és én, mint anyaországi magyar érzem magam olyannyira felelősnek, hogy lehetőségeimhez mérten segítsek. Politikai pályára lépésemet is meghatározta ez a gondolat, ami később a Lezsák Sándor vezette Nemzeti Fórumba való csatlakozáshoz vezetett. Innen közvetlen barátságok születtek, jó kapcsolatokat alakítottam ki több külhoni magyar baráttal, akik az óta életem meghatározó részei.
  • Pécsnek a horvátországi Eszék és a szerbiai Újvidék is testvérvárosai. Miből állnak jelenleg ezek a kapcsolatok?

Pécs városának külpolitikája évek óta előremutató a határ menti kapcsolatok, az európai szomszédságpolitika és a határon túli magyarokkal folytatott együttműködések terén

Pécs és Újvidék közös jellemzői (egyetemi- és régióközpont, soknemzetiségű jelleg, multikulturális hasonlóságok, egyedi kulturális termékek) alapozták meg az együttműködést formalizáló partner-megállapodás megkötését 2002-ben. Az új partnerség előzménye volt, hogy a két város felsőoktatási intézménye között már az 1970-es években is állt fenn együttműködés. A gazdasági, kulturális, egészségügyi, oktatási, turisztikai együttműködést elhatározó dokumentum aláírásával egyidejűleg a két város egyetemei is újból megállapodást kötöttek. Az egyetemi megállapodás elsődlegesen a nyári egyetemeken való részvételeket célozza meg, továbbá a két egyetem Műszaki Kara közötti szakmai cseréket. Ezenkívül, az Európa Kulturális Fővárosa 2010 program egyik alapeleme volt a déli kulturális övezet létrehozása (Trieszt – Maribor – Tuzla – Eszék – Újvidék – Szabadka). A már kiépített városi együttműködéseket kiaknázva olyan regionális kulturális térséget igyekeztünk kialakítani, hogy a Balkán közötti kulturális kapcsolatok létrehozásában Pécs töltse be a kapuváros szerepét. Pécs és Eszék 1973 óta testvérvárosok. Pécs-Eszék kapcsolatnak fontos aktualitást adtak az Európai Unió által is támogatott határ menti együttműködési programok fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel Horvátország európai uniós tagságára való felkészülésének idejében. Pécs minden eszközzel támogatta Horvátország csatlakozási folyamatát. Az együttműködések során célkitűzésünk volt az, hogy horvát partnereink tőlünk tanuljanak, tőlünk, szerezzenek európai uniós tapasztalatokat, gyakorlatokat. Az európai fórumokon közvetítettük érdekeiket, támogattuk törekvéseiket, valamint jó tapasztalataink és legjobb gyakorlataink átadásával segítettük őket európai integrációjukban. A 2013-as csatlakozás történelmi jelentőségű eseménye alkalmából július 1-én egész napos fesztivált szervezett Pécs. A program százfős részvétellel megrendezett Pécs-Eszék-Pécs kerékpártúrával egészült ki. Az együttműködés 40. évfordulóját 2013-ban közös testületi üléssel ünnepelte a két város Eszéken az újonnan kinevezett eszéki magyar főkonzul részvételével. Az ülés témája a következő évek fejlesztési lehetőségei, így a beruházások generálása: a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed kialakítása mintájára az eszéki vár rekonstrukciója, közlekedési folyosók kialakítása, utak, kerékpárutak építése és az EKF tapasztalatcsere-átadás. Eszék pályázik az Európa Kulturális Fővárosa 2020 címre, mely pályázatot testvérvárosai, köztük Pécs is támogatja. Az eszmei támogatás mellett kulturális rendezvényeket is ajánlottunk. Ehhez kapcsolódóan került megrendezésre egy időszakos kiállítás az eszéki Szlavónia Múzeumban ahova neves művészek egy-egy képe kapott meghívást. Ehhez a programhoz Pécs egy hónapos időszakra Victor Vasarely Caracas című faliszőnyegét adta kölcsön Eszéknek.