Keresztény hitünk jegyében

unnamed6
A Zirci Apátság

Idén második alkalommal tölthettek el pécsi fiatalok néhány napot a Zirci Apátságban, ahol a Ciszterci Rend szerzeteseinek életvitelébe és életmódjába nyerhettek betekintést.
A program kezdeményezője Pelles Márton volt, aki egyetemi tanulmányainak kezdete óta nagy hangsúlyt fektet a felsőoktatásban jelen levő ifjúság gondolkodásában a keresztény hit és keresztény értékek megerősítésére. A küldöttséggel tartott Nagy Balázs, Céltársulásunk főtitkára is.

A kezdeményezés idei évi külön sikere, hogy Nagy Balázs és Pelles Márton megkeresése nyomán Sixtus ciszterci főapát áldását adta a rend által fenntartott pécsi Szent Margit Általános Iskola diákcsere-programunkhoz való csatlakozására ,melynek köszönhetően még több pécsi iskolás látogathat majd el Bácska-Bánság magyarlakta településeire, s ugyanígy délvidéki magyar iskolások egyaránt Pécsre.

Font Márta, a PTE Tanárképző Intézet vezetője is a Kosztolányi Tehetségprogramot ajánlja!

font_marta-200x300Prof. Dr. habil. Font Márta, a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Intézetének vezetője is jó szívvel ajánlja hallgatóink figyelmébe a Kosztolányi Tehetségprogramot, mellyel a hallgatók a drávaszögi és szlavóniai magyar iskolákban teljesíthetik pedagógiai gyakorlatukat.

A Kosztolányi Dezső Céltársulás Egyesület 2016-ban pályázat útján elnyerte a Pécsi Tudományegyetem Partnerintézménye címet a közösségi pedagógiai gyakorlatok szervezésében való partneri együttműködésre. A PTE Tanérképző Központ Tanácsa a cím odaítélésével támogatni kívánja az osztatlan tanárképzésben résztvevő PTE tanárjelölt hallgatókat abban, hogy határon túli magyar tanintézményekben, határon túli magyar iskolások körében is szerezhessenek szakmai gyakorlatot. Jó szívvel ajánlom a lehetőséget minden érintett hallgatónak!

– Prof. Dr. Font Márta

III. Pécsi Sport és Újságíró Anyanyelvi Tábor – összefoglaló

DSCF0627
Délvidéki, szlavóniai és pécsi diákok együtt Pécsett, a Széchenyi téren

2016. augusztus 8-án kezdetét vette a III. Pécsi Sport és Újságíró Anyanyelvi Tábor. A gyermekek idén Pécsről, Eszékről, Harasztiból, Bácskertesről, Torontálvásárhelyről, Hertelendyfalváról és Tóthfaluból érkeztek a rendezvényre.
A tábor megnyitóján Dr. Őri László, Pécs Város alpolgármestere, a tábor fővédnöke köszöntötte a vendégeket, valamint Barkóczi Csaba, a Kosztolányi Dezső Céltársulás elnöke. A rendezvényt idén kiemelt médiaérdeklődés fogadta, hiszen a megnyitón a Pannon TV, a Pécsi Hírek újság, a vajdasági Hét Nap hetilap és a Pécs Ma újság tudósítói is jelen voltak.
Az első nap az ismerkedésről és a csapatjátékokról szólt, de délután egyetemista önkénteseink segítségével már sor került az első sport (Labdarúgás – Engert János önkéntes vezetésével), újságíró (Grafika témakör – Somorai Renáta és Czente Petra önkéntesek koordinálásával) és magyar történelem (Honfoglalás és Államalapítás témakör – Somogyi Bálint önkéntes előadásában ) foglalkozásokra egyaránt.

DSCF0483
Táborozók a 48-as téren, Petőfi Sándor szobránál

Kedden reggel tornával indítottuk a napot, délelőtt pedig a sport, újságíró és történelem foglalkozások zajlottak. A sportosok a kosárlabdázás alapjaival ismerkedtek, Engert János és Metzger József által, míg a törisek a Tatárjárásról és Anjou-korról hallhattak előadásokat Somogyi Bálinttól, a médiások pedig az Universitas TV stúdiójába látogattak, ahol Kosaras Attila, a pécsi egyetemi televízió főszerkesztője fogadta a társaságot.
Délután a Zsolnay Negyedbe látogattunk közösen, ahol a Zsolnay Porcelán kiállítással, a Planetáriummal, a Cukorka- és Édességmanufaktúrával, illetve a Fizika Laborral ismerkedhettek a résztvevők.
Az este csapatvetélkedőkkel zárult. A hangulat, a verseny- és csapatszellem a tetőfokra hágott: a csapatok szinte fej-fej mellett álltak az élen, senki sem volt sokkal lemaradva a másiktól.
A rendezvény helyszínén kedden a Pécs TV is forgatott.

DSCF0575
Szigetváron, Zrínyi Mikós váránál

Szerdán, a délelőtti foglalkozásokat követően, melyeken a sportolók Metzger József önkéntesünkkel a kézilabda fortélyaival, az újságírók pedig a cikkírás rejtelmeivel ismerkedhettek. Utóbbiak Martinek Imre, a Hét Nap délvidéki hetilap újságírójának tolmácsolásában. A történészek Mieth Petra önkéntesünk jóvoltából hallhattak az 1848-’49-es magyar forradalom és szabadságharc eseményeiről.
Délután a kedvezőtlen időjárás miatt a tervezett Orfűi Aquapark helyett “B tervként” Szigetvár felé vettük az irányt, ahol a délvidéki és szlavóniai diákoknak alkalmuk nyílt körbesétálni Zrínyi Miklós várát, majd pedig a Termál Fürdőben lubickolhattak.
Este vetélkedővel zárult a nap, a székfoglaló és seprűtánc mellett a lufiharc és a pin-pong labda hajtásáé volt a főszerep. Az izgalmak az utolsó forduló előtt ismét a fellegekbe szöktek, minek után a “Cserebogarak” csapata szoros versenyt követően átvette a vezetést a mezőnyben.

14017654_1070985449645422_998549139_n
Az oklevelek átadása után

Csütörtökön a reggeli tornát követően a történészeknek Szíjártó György Ágoston tartott előadást Trianonról és az I. világháborúról, míg a sportosoknak Eső Veronika, Rózsa Anett és Metzger József sorversenyt szervezett, az újságírók pedig Bencze Anikó kíséretében a rácvárosi római katolikus templomban Csehily József zenetanár és növendékeinek rövid koncertjét hallgathatták meg, majd a templom és a környék történetével ismerkedhettek, amelyről aztán riportot is készítettek.
Az ebédet követően tettünk egy rövid sétát Pécs belvárosában (Kossuth szobor, Dzsámi, Székesegyház, Barbakán), ezt követően pedig a Misina-tetőre, a pécsi TV toronyba is ellátogattunk.
Az este játékos vetélkedővel, hangulatos diszkóval és moldvai táncházzal zárult, amit az eredményhirdetés és az oklevelek átadása követett.

DSCF0752Péntek délelőtt a reggelit követően a pakolásé és a búcsúzásé volt a főszerep, de mint mindig, a búcsúzkodás most sem ment könnyen. Az elmúlt napok kalandos programjai során kötött barátságokat azonban három ország, három határa sem tudja elválasztani egymástól.

A tábor alatt a diákokat Eső Veronika, Lőcsei Márta, Rózsa Antoanetta, Martinek Imre, Máté Lajos, Szenn Péter felnőtt kísérők, valamint, a Kosztolányi Dezső Céltársulás részéről; Czente Petra, Metzger József, Nagy Balázs,Somorai Renáta, Tóth Martin és Barkóczi Csaba segítették Pécsett.
A délelőtti foglalkozások és a délutáni kirándulások Beke Zoltán, Bencze Anikó, Engert János, Mieth Petra, Somogyi Bálint, Sternóczky Karolina, Szabó Zsolt Adrián és Szíjártó György Ágoston önkénteseink közreműködésével zajlottak.

Fővédnöki interjú Dr. Őri Lászlóval

Dr. Őri Lászlóval, Pécs Város alpolgármesterével, a III. Pécsi Sport és Újságíró Anyanyelvi Tábor fővédnökével beszélgettünk Pécs és a határon túli magyarság kapcsolatáról.

unnamed
Dr. Őri László, Pécs Város alpolgármestere, a III. Pécsi Sport és Újságíró Anyanyelvi Tábor fővédnöke
  • Miért fontos Pécs Város és az itt élők számára a határainkon túli magyar közösségek támogatása, az elszakított nemzetrészekkel való aktív kapcsolat?
  • A magyar nemzet jövőjének alapja a nemzet egysége. Akkor volt az ország, az állam nagy, amikor egységes volt, ezért fontos nekünk a határon túli magyarság felkarolása, mert nélkülük mindez nem lenne lehetséges. Ezen azonban dolgoznunk kell, a fiataljainkat tanítani kell hazaszeretetre és megismertetni az elcsatolt országrészek lakta vidékekkel, az ottani kortárasaikkal.

 

  • Személyesen Őri László számára miért hangsúlyos a határon túli magyar ügy felkarolása? Milyen érzelmi szálak kötik a külhoni magyarsághoz?
  • Neveltetésemből fakadóan a nemzeti érzés és a haza szeretete mindig meghatározó volt számomra. A szüleim abban a szellemiségben neveltek, hogy a közért, a szűkebb és tágabb környezetünkért igenis tenni kell, ha tudunk, segítsünk másokon. A történelem viharaiban sok honfitársunk került olyan helyzetbe, hogy segítségre szorul és én, mint anyaországi magyar érzem magam olyannyira felelősnek, hogy lehetőségeimhez mérten segítsek. Politikai pályára lépésemet is meghatározta ez a gondolat, ami később a Lezsák Sándor vezette Nemzeti Fórumba való csatlakozáshoz vezetett. Innen közvetlen barátságok születtek, jó kapcsolatokat alakítottam ki több külhoni magyar baráttal, akik az óta életem meghatározó részei.
  • Pécsnek a horvátországi Eszék és a szerbiai Újvidék is testvérvárosai. Miből állnak jelenleg ezek a kapcsolatok?

Pécs városának külpolitikája évek óta előremutató a határ menti kapcsolatok, az európai szomszédságpolitika és a határon túli magyarokkal folytatott együttműködések terén

Pécs és Újvidék közös jellemzői (egyetemi- és régióközpont, soknemzetiségű jelleg, multikulturális hasonlóságok, egyedi kulturális termékek) alapozták meg az együttműködést formalizáló partner-megállapodás megkötését 2002-ben. Az új partnerség előzménye volt, hogy a két város felsőoktatási intézménye között már az 1970-es években is állt fenn együttműködés. A gazdasági, kulturális, egészségügyi, oktatási, turisztikai együttműködést elhatározó dokumentum aláírásával egyidejűleg a két város egyetemei is újból megállapodást kötöttek. Az egyetemi megállapodás elsődlegesen a nyári egyetemeken való részvételeket célozza meg, továbbá a két egyetem Műszaki Kara közötti szakmai cseréket. Ezenkívül, az Európa Kulturális Fővárosa 2010 program egyik alapeleme volt a déli kulturális övezet létrehozása (Trieszt – Maribor – Tuzla – Eszék – Újvidék – Szabadka). A már kiépített városi együttműködéseket kiaknázva olyan regionális kulturális térséget igyekeztünk kialakítani, hogy a Balkán közötti kulturális kapcsolatok létrehozásában Pécs töltse be a kapuváros szerepét. Pécs és Eszék 1973 óta testvérvárosok. Pécs-Eszék kapcsolatnak fontos aktualitást adtak az Európai Unió által is támogatott határ menti együttműködési programok fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel Horvátország európai uniós tagságára való felkészülésének idejében. Pécs minden eszközzel támogatta Horvátország csatlakozási folyamatát. Az együttműködések során célkitűzésünk volt az, hogy horvát partnereink tőlünk tanuljanak, tőlünk, szerezzenek európai uniós tapasztalatokat, gyakorlatokat. Az európai fórumokon közvetítettük érdekeiket, támogattuk törekvéseiket, valamint jó tapasztalataink és legjobb gyakorlataink átadásával segítettük őket európai integrációjukban. A 2013-as csatlakozás történelmi jelentőségű eseménye alkalmából július 1-én egész napos fesztivált szervezett Pécs. A program százfős részvétellel megrendezett Pécs-Eszék-Pécs kerékpártúrával egészült ki. Az együttműködés 40. évfordulóját 2013-ban közös testületi üléssel ünnepelte a két város Eszéken az újonnan kinevezett eszéki magyar főkonzul részvételével. Az ülés témája a következő évek fejlesztési lehetőségei, így a beruházások generálása: a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed kialakítása mintájára az eszéki vár rekonstrukciója, közlekedési folyosók kialakítása, utak, kerékpárutak építése és az EKF tapasztalatcsere-átadás. Eszék pályázik az Európa Kulturális Fővárosa 2020 címre, mely pályázatot testvérvárosai, köztük Pécs is támogatja. Az eszmei támogatás mellett kulturális rendezvényeket is ajánlottunk. Ehhez kapcsolódóan került megrendezésre egy időszakos kiállítás az eszéki Szlavónia Múzeumban ahova neves művészek egy-egy képe kapott meghívást. Ehhez a programhoz Pécs egy hónapos időszakra Victor Vasarely Caracas című faliszőnyegét adta kölcsön Eszéknek.