Kosztolányi Futsal Kupa 2017

A nyertes csapatok átveszik a kupákat és az érméket

A november 14.-ről 15.-re eső éjszaka lett megrendezve az idei jótékonysági Kosztolányi Futsal Kupa a Pécsi Tudományegyetem Sportcsarnokában. 14 csapat mérkőzött meg három csoportban, majd egy hármas döntőben vívták ki maguknak a csoportelsők a három kupát. A győztes a Szeszpanyol csapat lett, a második helyet a Kispad Legjobbjai foglalták el és a harmadik helynek szóló kupát nyerte meg a Magyar Futsal Válogatott nevű csapat.
A nevezési díjakból befolyt adományt a Kosztolányi Céltársulás december elején fogja teljes egészében vajdasági iskolakezdők beiskolázásának támogatására fordítani.
A Kosztolányi Futsal Kupa a PTE Sportirodával együttműködésben lett megvalósítva.

Farkas Ákos beszédé Nt. Szilágyi Zoltán lelkészavatóján, Hertelendyfalván

Kedves Testvéreim!

Tisztelt Hertelendyfalviak!

A délvidéki magyar közösségek támogatására létrehozott Kosztolányi Dezső Céltársulás még 2015 folyamán vette fel a kapcsolatot a Dél-Bánságban élő magyar közösségekkel, melyben óriási szerepet játszott Szilágyi Zoltán testvérünk is. Engedjék meg, hogy Barkóczi Csaba Elnök Úr szavait tolmácsoljam Önöknek, aki ma nem lehetett itt személyesen hivatali elfoglaltságai okán, de gondolatai minden bizonnyal most is Hertelendyfalván és a vajdasági magyar közösség ügyein járnak.

 

Tisztelt Hertelendyfalviak! Kedves Barátaim!

Fél évezreddel ezelőtt a magyarság hasonló állapotban élte életét, mint napjainkban. Bár akkor nem hét ország között, csupán három-négy részre osztva, de nemzetünk legnagyobb kiterjedésben Török Hódoltságban, mások Habsburg-Német elnyomás alatt, megint mások elzálogosítva Lengyelországnak, míg szeretett Erdélyünk magyarsága a véres önállóság útját járva tengette mindennapjait.

Otthonunkat, Pécs Várát török hódítók az 1526-os mohácsi ütközet és az 1543. évi ostrom között többször is kifosztották, a nemességet és a hagyományos papságot elűzték, a keresztény templomokat felégették, helyükre mecseteket építettek. A lakosság iszlám-török elnyomás alá süllyedt, sötétség borult a térségben élő keresztényekre.

Ebben az időben tért haza Nyugat-Európából Sztárai Mihály szerzetespap, akire nagy hatást gyakoroltak Luther Márton és Kálvin János tanai. Sztárai vállalta a veszélyt, s a muzulmánok által megszállt Baranyába utazott, ahol rendületlen hittel és Istenbe vetett végtelen bizalommal, igyekezettel sietett a pásztor nélkül maradt nyáj megsegítésére.

Sztárai a ma Horvátországhoz tartozó dél-baranyai Laskóról kiindulva 120 református gyülekezetet alapított a Dráva mentén. Missziója a keresztény közösségek megőrzése mellett a magyarság, a nemzettudat megőrzését is magával hozta. Épp Sztárainak és a reformációnak köszönhetjük, hogy Baranya, Somogy, Tolna, Szerémség és Verőce vidéke megtartotta keresztény hitét, magyar nyelvét, noha lehettek volna mohamedánok, ahogy azzá vált az eredetileg katolikus Bosznia és az eredtileg ortodox Albánia is. A református hit nemzetünk félévezredes megtartó erejének pillére lett, mely a bennünket körülvevő katolikus és ortodox népek tengerében nem engedi veszni magyar nyelvünket, kultúránkat, identitásunkat.

Vajon léteznek ma is Sztárai Mihályok?

Nagy szükség van rájuk… Nagy szükségünk van azokra a lelki pásztorokra, akik ma, mikor nemzetünket a szétszabdaltság, az elvándorlás és határainkon kívül az asszimiláció sújtja, fényt és utat mutatnak kicsiny közösségeinknek. Ma, amikor a pénz és az élvezetek kultusza vezeti az európai társadalmakat, ahol sokaknál a távoli Hollywood mesterséges művilága az irányadó, mindennél fontosabbak azok, akik rátudnak mutatni Istenre a hétköznapokban.

 

Nagytiszteletű Úr! Kedves Zoltán!

Erdélyből, egy kisebbségi református magyar közösségből vállaltad fel egy másik, távoli kisebbségi református magyar közösség sorsát. A szeretett otthont és a könnyebb útnak számító magyarországi szolgálatot félretéve léptél egy rögös, ám méltóságteljes misszió ösvényére. Hertelendyfalván nemcsak elfogadtak, de megszerettek és egyben motorjává, hajtó erejévé váltál az itteni közösség életének. Református elődeid, mint Károli Gáspár, Sztárai Mihály, az 1849-es mártír Szikszay János, az 1944-es bácskai vértanúk ugyan mind magasra tették a lécet, amelyhez fel kell nőni és méltónak kell lennie közösségünk valamennyi református lelkipásztorának, ugyanakkor én szent meggyőződéssel hiszem és tudom, hogy Benned megvan az a fajta alázat és tenni akarás, amellyel a világ bármely pontjára kerülve is fel tudod virágoztatni nemzetünket, közösségeinket.

Tudd, hogy miránk, akik az anyaország határain belül élünk, mesterséges határok által elszakítva Tőletek, bármikor számíthattok, mindig készek vagyunk segíteni. Együtt sírunk és együtt nevetünk Hertelendyfalvával és a vajdasági magyar református közösséggel! Bármilyen nehézség adódik is, fordulj hozzánk pályád során mindig bátorsággal, bizalommal!

Kívánok szolgálataidhoz kitartást és erőt, s az Isten mindenben megsegítő figyelmét és óvó szeretetét!

Áldás, békesség!

A Kosztolányi Céltársulás delegációja Szilágyi Zoltán lelkésszé szentelésén

Farkas Ákos beszédet mond a hertelendyfalvi református közösségnek

2017. november 3-án lelkésszé szentelték Szilágyi Zoltánt, eddigi segédlelkészt, a Kosztolányi Céltársulás korábbi elnökségi tagját. A szertartásra az al-dunai székely faluban, Hertelendyfalván került sor, ahol a Céltársulást és a Nemzetstratégiai Szakkollégiumot Farkas Ákos, a szakkollégium vezetője, Nagy Balázs pénzügyi titkár, illetve Vlasits Tamás tagtársunk képviselték.
A Kosztolányi Dezső Céltársulás delegáltjaként, Farkas Ákos köszöntötte Szilágyi Zoltánt és tolmácsolta Barkóczi Csaba Elnök Úr szavait. Beszédében azonban nem csupán az új lelkészhez, hanem a vajdasági református közösséghez is szólt, biztosítva őket az anyaország és azon belül a Kosztolányi Céltársulás támogatásáról.
„Felemelő érzés volt látni, ahogyan a református egyház méltóságai és felekezettől függetlenül, az egész dél-bánsági magyar közösség üdvözli az új lelkipásztort, az egyébként erdélyi származású Szilágyi Zoltánt. Az esemény üzenete mindhármunk számára egyértelmű volt: van magyar és református jövő a Kárpát-medencében!” – összegezte Farkas Ákos a delegáció tapasztalatait.

A Nemzetstratégiai Szakkollégium csapata gyergyói kutatómunkán

Agancsokból és csontból készített dísztárgyak, Gyergyószentmiklóson, Erdélyben
Október 22. és 29. között, négy tagja a Nemzetstratégiai Szakkollégiumnak részt vett a Gyergyó Kollégium címen futó településfeltáró kutatómunkán, melyet a Lakiteleki Népfőiskola szervezett. Gyergyószentmiklós Erdélyben, a Keleti-Kárpátok lábánál fekszik. A szakkollégium csapata felkereste és interjúkat készített a hagyományőrző, kulturális- és népi értékeket gyűjtő helyiekkel.

Kosztolányi Futsal Kupa 2017

Egyesületünk jótékonysági futsal bajnokságot szervez november 14.-én éjszaka a PTE TTK Sportcsarnokában. 10 fős csapatok benevezését várjuk. A nevezési díj minden csapat részére 8.000 Ft, összeg melyet a Kosztolányi Céltársulás teljes egészében vajdasági magyar iskolakezdők támogatására fordítja.
Csapatot benevezni az iroda@kosztolanyiceltarsulas.hu e-mail címen, illetve a +36 20 238 24 21 telefonszámon lehet hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. A jelentkezési határidő november 6, 12:00.
Pontos cím: Pécs, Ifjúság útja 6, sportcsarnok.
A Facebook esemény a képre kattintva érhető el.

Farkas Ákos az 56-os forradalom megemlékezésén

Farkas Ákos beszédet mond Dr. Debreczeni László, 1956-os veterán mellett

Farkas Ákos, a Nemzetstratégiai Szakkollégium titkára mondott beszédet a Kosztolányi Céltársulás részéről az idei 56-os forradalmi megemlékezésen és koszorúzott, a 48-as téren dr. Debreczeni László, 1956-os veteránnal. A megemlékezést a Diákparlament Társaság szervezte.

Újvidéki Kosztolányi tagok Pécsen

Közös vacsora újvidéki vendégeinkkel és a Fiatalok Európában konferencia szervezőivel az Oliva Étteremben

Néhány újvidéki társunk érkezett Pécsre, a Kosztolányi Céltársulás ottani munkacsoportjából a Sopianae Kulturális Egyesület Fiatalok Európában című nemzetközi konferenciájára. A konferencia október 18.-án zajlódott le, viszont előző napon vendégeinknek alkalmuk volt megismerkedni a Kosztolányi Nemzetstratégiai Szakkollégium diákbizottságával, esetleges jövőbeli együttműködések érdekében és beszámoltak egymásnak eddigi aktivitásukról. Ugyancsak 17.-én sor került egy kis városnézésre, illetve a konferencia szervezői egy bőséges vacsorával fogadták az újvidékieket az Oliva Étteremben. Vendégeink Forgács Enikő, Juhász Judit, Kraszulyák Orsolya, Stanyó Gábor és Tancsik Margaréta voltak.

Pelles Márton újból Fiumén kutat

A tersattoi ferences fogadalmi templom egyben tengerészeti kiállítás is lehetne

A 2017. februárban megalapított FIUME Egyesület elnöke, Pelles Márton, újból Fiumére utazott október 15.-én, folytatni kutatásait az Adriai-tenger partján fekvő város magyar történelméről. A FIUME Egyesületből, mely a Kosztolányi Céltársulás munkacsoportjaként is működik, Nagy Balázs, Papp Ákos és Szabó Zsolt Adrián kísérték el Pelles Mártont az Osztrák-Magyar Monarchia egykori kikötő-városába.